0312 815 13 25 - 26
lvt@lvt.com.tr
LVT Test Laboratuvarı

TÜRKAK HAKKINDA

TÜRKAK HAKKINDA

TÜRKAK HAKKINDA

TÜRKAK HAKKINDA

Ülkemizde, uygunluk ve değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunu Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) sağlamaktadır. TÜRKAK, 27.10.1999 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. TÜRKAK, uygunluk ve değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası standartlar uyarınca faaliyette bulunmalarını ve bu faaliyetler sonucu oluşturdukları belgelerin kabulünü ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin eder. TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC) üyesidir.

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), belgelendirme ve denetim kuruluşlarını, test, tıbbi ve kalibrasyon laboratuvarlarını doğrulama ve onaylama kuruluşlarını değerlendiren Ulusal Akreditasyon Kuruluşu (NAB) Üyelerini değerlendirir.

Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu ile ilgilenen kuruluşların oluşturduğu dünya çapında bir organizasyondur.

Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC), ISO / IEC 17011 uyarınca faaliyet gösteren ve kalibrasyon laboratuvarları (ISO / IEC 17025 standartı), test laboratuarları (ISO / IEC 17025 standartı), tıbbi test laboratuarları (ISO / IEC 17025 standartı) dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonuna dahil olan uluslararası bir organizasyondur.

LVT TEST LABORATUVARLARI, 2009 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 standartında Türkiye’de hizmet veren ilk bağımsız laboratuvar olarak akredite olmuştur.

LVT TEST LABORATUVARLARI, 2014 yılında ise TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17065:2012 ürün belgelendirme standartında akredite olmuştur.