0312 815 13 25 - 26
lvt@lvt.com.tr
TR / EN
LVT Test Laboratuvarı

TS EN 60529 (ELEKTRİK DONANIMININ MAHFAZALARLA SAĞLANAN KORUMA DERECELERİ)

TS EN 60529 (ELEKTRİK DONANIMININ MAHFAZALARLA SAĞLANAN KORUMA DERECELERİ)

TS EN 60529 (ELEKTRİK DONANIMININ MAHFAZALARLA SAĞLANAN KORUMA DERECELERİ)

TS EN 60529 (ELEKTRİK DONANIMININ MAHFAZALARLA SAĞLANAN KORUMA DERECELERİ)

TS EN 60529 standardı, elektrik donanımlarını korumak amacıyla üretilen mahfazaların koruma derecelerini sınıflandırmaktadır.  TS EN 60529 standardı beyan gerilimi 72,5 kV’ u aşmayan elektriksel donanımları koruyan mahfazaları kapsamaktadır.

TS EN 60529 standardı ile;

1.Kişilerin mahfazanın içindeki tehlikeli bölümlere erişmesine karşı koruma,

2.Mahfaza içindeki donanıma, yabancı katı cisimlerin girmesine karşı koruma,

3.Mahfaza içerisindeki donanıma zarar verebilecek düzeyde su girişine karşı koruma.

 amaçlanmaktadır. Bu başlıkların haricinde TS EN 60529 standardı ürünü korumanın dışında “Doğrudan temas” halinde  “Kişilerin veya Canlı Hayvanların”  gerilimli bölümlerden zarar görmesini engellemek amacıyla şekillenmiş bir standarttır.

TS EN 60529 standardı gereğince mahfazalarla sağlanan korumalar “IP Kodu” diye adlandırılmış bir koruma sınıflandırma sistemine sahiptir.

Örneğin : “IP Kodu”  IP23 olan bir üründe  “2” ürünün katı cisimlere karşı koruma derecesini belirtirken  “3” sıvı girişine karşı koruma derecesini tanımlar. Bu bilgilere istinaden IP Kodu’nu iki başlık altında inceleyebiliriz.

1.Yabancı Katı Cisimlere Karşı Koruma Dereceleri:

TS EN 60529 standardında toz dahil yabancı cisimlerin girişine karşı koruma derecelerini (Örneğin IP2X) sınıflandırır. 0’dan 6’ya kadar rakamlandırılan bu koruma sınıflandırmasına            (IP Kodu) ait öncelikli kontroller aşağıda ki tabloda detaylandırılmıştır.

Birinci Karakteristik Rakam

Koruma Derecesi

Özel Tanıtım

Tarif

0

Korumasız

-

1

Tehlike bölümlere elin dışıyla          erişmeye karşı korumalı

Küre çapı 50 mm olan erişme sondası tehlikeli bölümlerden yeterli aralıkla ayrılmış olmalıdır.

2

Tehlike bölümlere bir parmak ile    erişmeye karşı korumalı

Çapı 12 mm, uzunluğu 80 mm olan eklemli    deney parmağı tehlikeli bölümlerden yeterli   aralıkla ayrılmış olmalıdır.

3

Tehlike bölümlere bir alet ile          erişmeye karşı korumalı

Çapı 2,5 mm olan giriş sondası girmemelidir.

4

Tehlike bölümlere bir tel ile            erişmeye karşı korumalı

Çapı 1,0 mm olan giriş sondası girmemelidir.

5

Tehlike bölümlere bir tel ile            erişmeye karşı korumalı

Çapı 1,0 mm olan giriş sondası girmemelidir.

6

Tehlike bölümlere bir tel ile            erişmeye karşı korumalı

Çapı 1,0 mm olan giriş sondası girmemelidir.


Tabloda yer alan kontrollerin haricinde IP5X ve IP6X sınıflandırmalarında ürünler toz sirkülasyonunun sağlandığı toz kabinlerinde numunenin hacimlerine göre belirlenen süre zarfında tutulur. IP6X koruma sınıflandırmasında bu işlem ürünün içerisine monte edilen bir düzenekle iç hacimde bir vakumlama işlemi ile gerçekleştirilir.

2.Su Girişine Karşı Koruma Dereceleri:

TS EN 60529 standardında su girişinden dolayı donanım üzerindeki zararlı etkilere ilişkin olarak mahfazalarla sağlanan koruma derecelerini (Örneğin IPX5) sınıflandırır. 0’dan 9’e kadar rakamlandırılan bu koruma sınıflandırmasına (IP Kodu) ait bilgilendirmeler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.


Birinci Karakteristik Rakam

Koruma Derecesi

Özel Tanıtım

Tarif

0

Korumasız

-

1

Düşey olarak akan su damlalarına    karşı korumalı

Düşey olarak akan damlaların hiçbir zararlı     etkisi olmamalıdır.

2

Mahfaza 15° ‘ye kadar eğik iken      düşey olarak akan su damlalarına    karşı korumalı

Mahfaza düşey doğrultunun her iki tarafında 15° ‘ye kadar herhangi bir açıda eğildiğinde   düşey olarak akan damlaların hiçbir zararlı    etkisi olmamalıdır.

3

Su püskürtmesine karşı korumalı

Düşey doğrultunun her iki tarafında 60°'lik açı içindeki su püskürtmelerinin hiçbir zararlı     etkisi olmamalıdır.

4

Su sıçramasına karşı korumalı

Mahfazaya karşı herhangi bir doğrultudan      sıçrayan suyun hiçbir zararlı etkisi                  olmamalıdır.

5

Su fışkırmasına karşı korumalı

Mahfazaya karşı herhangi bir doğrultudan      fışkıran suyun hiçbir zararlı etkisi olmamalıdır.

6

Güçlü su fışkırmasına karşı korumalı

Mahfazaya karşı herhangi bir doğrultudan      fışkıran suyun hiçbir zararlı etkisi olmamalıdır.

7

Su geçici daldırma etkilerine karşı    korumalı

Mahfaza basıncının ve sürenin standart şartlarında suya geçici olarak daldırıldığında zararlı  etkilere sebep olacak miktarda su girişi          olmamalıdır.

8

Suya sürekli daldırma etkilerine karşı korumalı

Mahfaza imalatçı ve kullanıcı arasında sağlanan ancak 7 rakamlıdan daha ağır şartlarda suya sürekli olarak daldırıldığında zararlı etkilere sebep olacak miktarlarda su girişi mümkün       olmamalıdır.

9

Su jetleri tarafından uygulanan        yüksek basınçlı ve sıcaklıkta ki suya karşı koruma

Her yönden püskürtülen yüksek basınçlı ve sıcaklıkta ki suya karşı mahfazada zararlı etkilere sebep olacak miktarlarda su girişi mümkün    olmamalıdır.


Tabloda yer alan bilgilerin dışında IP sınıflandırmasına göre belirlenen deney değerleri ve şiddetleri değişiklik göstermektedir. Deneyler belirli bir su sıcaklığında tatlı su ile uygun çevresel şartların sağlandığı ortamlarda gerçekleştirilir.