LVT Test Laboratuvarları
Karar Kuralı

Karar Kuralı

Karar Kuralı: Belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken, ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kural.

Kabul Limiti (AL): Kabul edilebilir ölçülen nicelik değerlerinin belirtilen üst veya alt sınırı

Koruma Bandı (w): Uzunluğun w = |TL -AL| olduğu, bir tolerans limiti ile eşdeğer bir kabul limiti arasındaki aralık

Koruma Bantları: Koruma bandı kullanımı, yanlış bir uygunluk kararı verme olasılığını düşürebilir. Temel olarak, kabul limitini spesifikasyon/tolerans limitinin altına düşürerek ölçüm kararı sürecine dahil edilen bir güvenlik faktörüdür

Basit Kabul: Kabul değerinin tolerans limitiyle aynı, diğer bir deyişle AL = TL olduğu karar kuralı


Basit kabul kuralına yönelik ikili beyan (w = 0)

Uygunluk beyanları aşağıdaki şekilde raporlanmaktadır:

- Geçer : ölçülen değer kabul limitinin altındadır, AL = TL.

- Kalır : ölçülen değer kabul limitinin üstündedir, AL = TL.


Koruma bantlı ikili beyan

Uygunluk beyanları aşağıdaki şekilde raporlanmaktadır:

- Geçer : koruma bandına dayalı kabul; ölçüm sonucunun kabul limiti altında olması, AL = TL - w

- Kalır : koruma bandına dayalı ret; ölçüm sonucu kabul limitinin üstündeyse, AL = TL – w

 

Koruma bantlı ikili olmayan beyan

Uygunluk beyanları aşağıdaki şekilde raporlanmaktadır:

- Geçer : ölçülen sonuç kabul limitinin altındadır, AL = TL - w.

- Koşullu Geçer : ölçülen sonuç [TL – w,TL] aralığında koruma bandının içinde ve tolerans limitinin altındadır.

- Koşullu Kalır : ölçülen sonuç [TL, TL+w] aralığında tolerans limitinin üstünde ancak koruma bandına eklenen tolerans limitinin altındadır.

-Kalır : ölçülen sonuç koruma bandına eklenen tolerans limitinin üstündedir, TL + w.