0312 815 13 25 - 26
lvt@lvt.com.tr
LVT Test Laboratuvarları

Test Hizmetleri

Test Hizmetleri

LVT Test Hizmetleri


LVT Test Laboratuvarları olarak, 2006 yılı içerisinde tamamlanan altyapı çalışmaları ile elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren imalatçılara kabul testleri ve AR-GE çalışmaları için hizmet vermeye başladık. 2009 yılı ortasında AB-0341-T numarası ile TÜRKAK tarafından akredite edildik ve her geçen yıl sektörün ihtiyaçlarına yönelik yapılan yatırımlar ile kapsam genişletme faaliyetlerimize devam ettik. 2011 yılından itibaren EMC testi ve LVD testi noktalarında müşterilerimize çözüm sunmaya başladık ve bu konularda da yatırımlarımızı devam ettirmekteyiz.


Elektromekanik Güç Laboratuvarımızda başta alçak gerilim panoları, yüksek gerilim hücreleri, yüksek gerilim kesicileri ve ayırıcıları, boş mahfazalar ve rack kabinler olmak üzere birçok standart kapsamına giren ürün grubu için tip testi, AR-GE testleri ya da kabul testleri konusunda hizmet vermekteyiz.


İmalatçı beyanına göre gerçekleştirilen ürünlerin arıza durumlarında performanslarının değerlendirildiği kısa devre testleri, beyan çalışma akımında dizaynın doğrulandığı sıcaklık artış testleri, yüksek gerilim karşısında izolasyonun yeterliliğinin kontrol edildiği dayanım testleri, yapısal kontrollerin yapıldığı kontrol ve muayeneler elektromekanik sektörüne ait ürünlerin temel tip testlerini içermektedir. Her bir ürün için tanımlanan standartlar doğrultusunda, ürünlerin tasarımları da göz önünde bulundurularak uygulanması gereken testler belirlenir.Bu testlerde uygulanacak ya da ölçülecek sınır değerlerin bir kısmı beyan esaslı olup, bir kısmı ise ilgili standartlarca tanımlanmıştır.


Çok farklı sektörlerden gelen EMC testi taleplerine, geniş kapsamımız sayesinde cevap verebilmekte, imalatçılara çözüm sunabilmekteyiz. Özellikle tıbbi cihaz imalatçıları, makine imalatçıları, bilgi teknolojilerine yönelik imalat yapan firmalar ve elektrikli ev eşyası imalatçıları LVT altyapısı ile ürünlerinin testlerini gerçekleştirebilmekte, yasal şartlar ve standart şartları konusunda yeterliliklerini doğrulayabilmekteler.


EMC testi uygulamalarında cihazların etrafa yaydığı sinyaller hem havadan hem de kablo yoluyla analiz edilmekte ve ilgili ürün standartlarının içinde tanımlanan limitlere göre değerlendirilmektedir. Ayrıca cihazlar gene havadan ve kablo yoluyla iletilen çeşitli sinyallere ve alanlara maruz bırakılır, bu gibi etkileşim durumlarında performansları gözlemlenerek ilgili ürün standartlarında yer alan kriterlere uygunlukları kayıt altına alınır. EMC testi uygulamaları ilgili deney standartlarında tanımlanmış olmasına karşın beklenen performans ve limitlere yönelik açıklamalar ve teste tabi tutulan tasarıma yönelik özel yönergeler ilgili ürün standartlarında yer almaktadır.


Alçak gerilim ve tıbbi cihaz direktifleri altında gerçekleştirilen LVD testi ve tıbbi cihaz testleri ise en genel tanımıyla, insana ve çevreye bir tehlike oluşturma riskine karşı, doğrulamak amacı ile gerçekleştirilen uygulamalardır. LVD testi uygulamalarında ürünler tabi oldukları standart gereksinimlerini karşılamak durumundadırlar. Genel hatları ile incelemek gerekirse ürünlerin normal operasyon sıcaklıkları, yüksek gerilim dayanımları, izolasyon özellikleri, hammadde özellikleri, dokümantasyon kontrolleri, kablaj ve tasarım incelemesi LVD testlerinin başlıca noktalarıdır

Bu testlerde sonuçlar hem kullanılan alt bileşenlerin kalitesine hem de imalatçının yapmış olduğu tasarıma direk olarak bağlıdır. Bu testler kapsamında ürünlerin sadece normal operasyon şartlarında değil ayrıca standartlarda ‘tek hata’ olarak belirtilen koşullarda da bir çok gereksinimi karşılaması beklenir. Bu tek hata durumları tamamen tasarıma bağlı olup; havalandırma açıklıklarının kapatılması, soğutma düzenlerinin devre dışı bırakılması, izolasyon arızalarının test personeli tarafından simüle edilmesi, kart/filtre arızaları, rotor arızaları gibi birçok olumsuz koşulu içermektedir.


Yerli yabancı birçok firmaya, savunma sanayi ihtiyaçları da dahil laboratuvar hizmeti sağlayan kuruluşumuz aynı zamanda akreditasyon güvenilirliği ve uluslararası tanınma imkanı ile Türkiye’de tip testlerini daha düşük maliyet ve KOSGEB destekleri ile gerçekleştirme imkanı sağlamaktadır.

Verdiğimiz hizmetin güvenilirliği ile ilgili kamu ve özel sektörden aldığımız geri dönüşler bu süreçte bizlerin en büyük kazancı olmuştur.

Mevcut kapsamımızda hizmet seviyemizi yükseltmek adına ve ihtiyaç duyulan konularda kapsam genişletme çalışmalarımıza devam edeceğimiz bildirmek isteriz.

Kapsamın tamamını görmek için lütfen TÜRKAK web sitesini ziyaret ediniz.

https://secure.turkak.org.tr/kapsam/Scope/PublicHTML/647?sube=1997&language=0


Pano Tip Testi

Pano Tip Testi

TS EN/IEC 61439 serisi standartlar kapsamında , LVT Test laboratuvarları, pano tip testlerinin tamamını akreditasyon kapsamında gerçekleştiren tek laboratuvardır. Kısa devre performansı, beyan değerlerde ulaşılan sıcaklıklar, elektriksel izolasyon, çevresel koşullara tepki, EMC özellikler pano tip testlerinde kontrol edilen başlıca noktalardır.


EMC Testi

EMC Testi

EMC testi, ulusal ve uluslararası bir çok standart kapsamında, akreditasyon güvencesi altında gerçekleştirilmektedir. İmalatçılar, Ar-Ge ve Tip testi süreçlerinde laboratuvarımızı kullanarak ürünlerini piyasaya güvenle arz etmektedir. Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda kapsam genişletme çalışmalarımız devam etmektedir.


LVD Testi

LVD Testi

LVD direktifi altında uyumlaştırılmış standartlarda tanımlanan tip testleri, LVT bünyesinde akredite olarak gerçekleştirilmektedir. LVD testlerinde genel uygulamalar cihazların normal çalışma ve arıza durumlarında etrafına bir zarar vermediğinin, aşırı ısılara ulaşmadığının, yeterli yalıtıma ve gerekli dayanıma sahip olduklarının kontrolleridir.


Yardıma mı ihtiyacınız var ? Bizimle iletişime geçin