LVT Test Laboratuvarları
Test Hizmetleri

Test Hizmetleri

LVT Test Hizmetleri


LVT Test Laboratuvarları olarak, 2006 yılı içerisinde tamamlanan altyapı çalışmaları ile elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren imalatçılara kabul testleri ve AR-GE çalışmaları için hizmet vermeye başladık. 2009 yılı ortasında AB-0341-T numarası ile TÜRKAK tarafından akredite edildik ve her geçen yıl sektörün ihtiyaçlarına yönelik yapılan yatırımlar ile kapsam genişletme faaliyetlerimize devam ettik. 2011 yılından itibaren EMC testi ve LVD testi noktalarında müşterilerimize çözüm sunmaya başladık ve bu konularda da yatırımlarımızı devam ettirmekteyiz.


Elektromekanik Güç Laboratuvarımızda başta alçak gerilim panoları, yüksek gerilim hücreleri, yüksek gerilim kesicileri ve ayırıcıları, boş mahfazalar ve rack kabinler olmak üzere birçok standart kapsamına giren ürün grubu için tip testi, AR-GE testleri ya da kabul testleri konusunda hizmet vermekteyiz.


İmalatçı beyanına göre gerçekleştirilen ürünlerin arıza durumlarında performanslarının değerlendirildiği kısa devre testleri, beyan çalışma akımında dizaynın doğrulandığı sıcaklık artış testleri, yüksek gerilim karşısında izolasyonun yeterliliğinin kontrol edildiği dayanım testleri, yapısal kontrollerin yapıldığı kontrol ve muayeneler elektromekanik sektörüne ait ürünlerin temel tip testlerini içermektedir. Her bir ürün için tanımlanan standartlar doğrultusunda, ürünlerin tasarımları da göz önünde bulundurularak uygulanması gereken testler belirlenir.Bu testlerde uygulanacak ya da ölçülecek sınır değerlerin bir kısmı beyan esaslı olup, bir kısmı ise ilgili standartlarca tanımlanmıştır.


Çok farklı sektörlerden gelen EMC testi taleplerine, geniş kapsamımız sayesinde cevap verebilmekte, imalatçılara çözüm sunabilmekteyiz. Özellikle tıbbi cihaz imalatçıları, makine imalatçıları, bilgi teknolojilerine yönelik imalat yapan firmalar ve elektrikli ev eşyası imalatçıları LVT altyapısı ile ürünlerinin testlerini gerçekleştirebilmekte, yasal şartlar ve standart şartları konusunda yeterliliklerini doğrulayabilmekteler.


EMC testi uygulamalarında cihazların etrafa yaydığı sinyaller hem havadan hem de kablo yoluyla analiz edilmekte ve ilgili ürün standartlarının içinde tanımlanan limitlere göre değerlendirilmektedir. Ayrıca cihazlar gene havadan ve kablo yoluyla iletilen çeşitli sinyallere ve alanlara maruz bırakılır, bu gibi etkileşim durumlarında performansları gözlemlenerek ilgili ürün standartlarında yer alan kriterlere uygunlukları kayıt altına alınır. EMC testi uygulamaları ilgili deney standartlarında tanımlanmış olmasına karşın beklenen performans ve limitlere yönelik açıklamalar ve teste tabi tutulan tasarıma yönelik özel yönergeler ilgili ürün standartlarında yer almaktadır.


Alçak gerilim ve tıbbi cihaz direktifleri altında gerçekleştirilen LVD testi ve tıbbi cihaz testleri ise en genel tanımıyla, insana ve çevreye bir tehlike oluşturma riskine karşı, doğrulamak amacı ile gerçekleştirilen uygulamalardır. LVD testi uygulamalarında ürünler tabi oldukları standart gereksinimlerini karşılamak durumundadırlar. Genel hatları ile incelemek gerekirse ürünlerin normal operasyon sıcaklıkları, yüksek gerilim dayanımları, izolasyon özellikleri, hammadde özellikleri, dokümantasyon kontrolleri, kablaj ve tasarım incelemesi LVD testlerinin başlıca noktalarıdır

Bu testlerde sonuçlar hem kullanılan alt bileşenlerin kalitesine hem de imalatçının yapmış olduğu tasarıma direk olarak bağlıdır. Bu testler kapsamında ürünlerin sadece normal operasyon şartlarında değil ayrıca standartlarda ‘tek hata’ olarak belirtilen koşullarda da bir çok gereksinimi karşılaması beklenir. Bu tek hata durumları tamamen tasarıma bağlı olup; havalandırma açıklıklarının kapatılması, soğutma düzenlerinin devre dışı bırakılması, izolasyon arızalarının test personeli tarafından simüle edilmesi, kart/filtre arızaları, rotor arızaları gibi birçok olumsuz koşulu içermektedir.


Yerli yabancı birçok firmaya, savunma sanayi ihtiyaçları da dahil laboratuvar hizmeti sağlayan kuruluşumuz aynı zamanda akreditasyon güvenilirliği ve uluslararası tanınma imkanı ile Türkiye’de tip testlerini daha düşük maliyet ve KOSGEB destekleri ile gerçekleştirme imkanı sağlamaktadır.

Verdiğimiz hizmetin güvenilirliği ile ilgili kamu ve özel sektörden aldığımız geri dönüşler bu süreçte bizlerin en büyük kazancı olmuştur.

Mevcut kapsamımızda hizmet seviyemizi yükseltmek adına ve ihtiyaç duyulan konularda kapsam genişletme çalışmalarımıza devam edeceğimiz bildirmek isteriz.

Kapsamın tamamını görmek için lütfen TÜRKAK web sitesini ziyaret ediniz.

https://secure.turkak.org.tr/kapsam/Scope/PublicHTML/647?sube=1997&language=0


Boş Mahfaza Tip Testi

Boş Mahfaza Tip Testi

IEC 62208, alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenlerine ait (panolara) mahfazaların tabi olduğu standarttır.Standart yapılış kurallarını ve tip testleri içermekte olup imalatçılara gereksinimleri detaylı bir şekilde açıklamaktadır.Mekanik özellikler , korozyon etkileri , IP özellikler , IK dayan...

Daha Fazla
Elektrikli Şarj İstasyonu Testi

Elektrikli Şarj İstasyonu Testi

TS EN/IEC 61851 serisi, küresel olarak gün geçtikçe önemi artan “ Elektrikli Araçlarda” kullanılmak üzere tasarlanmış Elektrikli Araç Şarj Sistemlerinin üretim gerekliliklerini kapsayan bir standarttır. TS EN 61581-1 : Elektrikli taşıtların iletken şarj sistemleri-Bölüm 1: Genel özelliklerTS EN 6158...

Daha Fazla
EMC Testi ( Elektromanyetik Uyumluluk )

EMC Testi ( Elektromanyetik Uyumluluk )

EMC Nedir ?Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar manyetik gürültü yayma potansiyeline sahiptir. Elektromanyetik Uyumluluk (EMC), elektrikli ve elektronik cihazların veya sistemlerin ortama yaydığı manyetik gürültüler ve bağışıklık şartlarıyla ilgilidir. Elektromanyetik Uyumluluğun (EMC) amacı, farkl...

Daha Fazla
LVD Testi

LVD Testi

LVD testi, alçak gerilim direktifi altında uyumlaştırılmış standartların belirttiği deneylerdir. Ürün bazlı yapılan uygulamalarda temel amaç ürünün canlıya ve çevreye bir zarar vermeden normal ve hata şartlarındaki performansını doğrulamaktır. LVT Test Laboratuvarları olarak LVD testi uygulamalarınd...

Daha Fazla
Pano Tip Testi

Pano Tip Testi

Pano Tip Testi veya tasarım doğrulaması için yapılması gereken testler güvenilirlik ve emniyet garantileyen testlerdir. Tasarımın ilgili pano standardının kurallarını karşıladığını göstermek için bir pano numunesinde veya panoların bölümlerinde yapılan tip testleri, TS EN 61439 serisi standartlarda ...

Daha Fazla
Rack Kabin Testi

Rack Kabin Testi

IEC 61587-1 Standardı günümüz piyasasında “Rack Kabin/Kabinet “olarak adlandırılan “Elektronik Cihazlar için Mekanik Yapılara” ait tip deneylerini kapsamaktadır. IEC 61587nin bu bölümü, iç mekan koşullarında boş muhafazalar, dolaplar, raflar, alt raflar ve şasiler için çevresel gereksinimleri, test ...

Daha Fazla
Redresör Testi

Redresör Testi

TS EN/IEC 60146-1-1, elektronik elemanlarının kullanıldığı yarı iletken teknolojisi ile üretilen güç çeviricilerinin performans kurallarını belirleyen güvenlik standardıdır.Bu Uluslararası Standart, kontrol edilebilir ve / veya kontrol edilemeyen elektronik valf cihazları kullanan tüm yarı iletken g...

Daha Fazla
Tıbbi Cihaz (MDD) Testi

Tıbbi Cihaz (MDD) Testi

IEC 60601-1 standardı, Elektrikli Tıbbı Cihazların güvenlik standardıdır. Laboratuvarımız bünyesinde teknoloji ve bilim konusunda gelişen dünyamızda her zaman kendimizi güncel ve yeni gelişmelere hazır tutmaktayız. Elektrikli tıbbi cihazlar genel standartlarında ve ürün bazlı standartlarda tecrübeli...

Daha Fazla
Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Testi

Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Testi

TS EN/IEC 62271, yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri standardıdır. TS EN/IEC 62271-1 : Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni Bölüm 1: Alternatif akım anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni için ortak özelliklerTS EN/IEC 62271-100 : Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol...

Daha Fazla