LVT Test Laboratuvarları
Ürün Belgelendirme

Ürün Belgelendirme

LVT Ürün Belgelendirme

LVT Test Laboratuvarları olarak, imalatçılara eksiksiz bir hizmet sunmak amacı ile 2014 yılında,

TS EN/IEC/ISO 17065 standardı kapsamında AB-065-U numarası ile akreditasyon almaya hak kazandık.

Bu standart kapsamında tip testini gerçekleştiren ürünler için fabrika denetimleri gerçekleştirmekte, aynı kapsamda imal edilecek diğer ürünlerin standarda uygunluğunu doğrulamaktayız.

Fabrika denetimleri uluslararası şartlara uygun olarak yapılmakta ve denetim programımızda da detaylı bir şekilde tanımlanmaktır.

Denetimler sırasında girdi kontroller, imalat prosesleri ve bilgi akışı, son kontroller, kalite yönetim sisteminin aktif bir şekilde işletildiği, üretim ve kalite süreçlerinin bütünlüğü, gerektiğinde test altyapısı uzman denetçilerimiz tarafından kontrol edilmektedir.

Belgelendirme süreçlerinin devamlılığı için imalatçılar yıllık periyotlar içinde tekrar denetime tabi tutulmakta, ürünlerde olası değişiklikler için gerekli test sonuçları zorunlu tutulmaktadır.

Türk standartlarına ve Uluslararası standartlara uygunluk belgelerinin aktif içerikleri ve güncellikleri web sitemizden ve kare kod uygulaması ile kontrol edilebilmektedir.

Bizlerden hizmet alan değerli firmalarımızın sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da ürünlerini güvenle pazarlamaları ve bizlere yapmış oldukları olumlu geri dönüşler bizler için gurur verici olmuştur.

Sektör ihtiyaçlarına uygun olarak akreditasyon güvencesi ile daha geniş bir kapsamda sizlere hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.

TS EN ISO / IEC 17065 : Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar; standardına uygun olarak aşağıda belirtilen konularda hizmet vermekteyiz.


ÜRÜN Uygulanan Metotlar / Standartlar
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni
Alçak gerilim şalt ve kontrol üniteleri
TS EN / IEC 61439-1
TS EN / IEC 61439-2
TS EN / IEC 61439-3
TS EN / IEC 61439-4
TS EN / IEC 61439-5
TS EN / IEC 61439-6
TEDAŞ - MYD/2003-006.B
TEDAŞ - MYD/2004-046.B
Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri İçin Genel Özellikler TS EN / IEC 62208
Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri TS EN / IEC 62271 - 1
TS EN / IEC 62271 - 100
TS EN / IEC 62271 - 102
TS EN / IEC 62271 - 103
TS EN / IEC 62271 - 105
TS EN / IEC 62271 - 200
TS EN / IEC 62271 - 202
Kutular ve Mahfazalar TS EN / IEC 60670 - 1
TS EN / IEC 60670 - 21
TS EN / IEC 60670 - 22
TS EN / IEC 60670 - 23
TS EN / IEC 60670 - 24
Elektronik Donanım İçin Mekanik Yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 Serileri İçin Deneyler - Bölüm 1: Bina İçi Ortamında Kullanılan ve Taşınan Kabinler, Raflar, Alt Raflar ve Şase İçin Çevre Şartları İle İlgili Kurallar, Deney Düzeneği ve Güvenlik Hususları
TS EN / IEC 61587-1
Boru sistemleri - Kablo tesisi için Bölüm 1: Genel özellikler
Boru sistemleri - Kablo tesisi için Bölüm 21: İlgili özellikler - Rijit boru sistemleri
Boru sistemleri - Kablo tesisi için Bölüm 22: İlgili özellikler - Esnek boru sistemleri
Boru sistemleri - Kablo tesisi için Bölüm 23: İlgili özellikler - Bükülgen boru sistemleri
Boru sistemleri - Kablo tesisi için Bölüm 24: İlgili özellikler -Yer altına gömülü boru sistemleri
TS EN / IEC 61386 - 1
TS EN / IEC 61386 - 21
TS EN / IEC 61386 - 22
TS EN / IEC 61386 - 23
TS EN / IEC 61386 - 24
Yarı iletken çeviriciler - Genel kurallar ve hat değiştirmeli çeviriciler - Bölüm 1-1: Temel kurallarla ilgili standard
TS EN / IEC 60146-1-1
Armatürler – Bölüm 1: genel kurallar ve deneyler
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar – Kısım bir: Genel amaçlı sabit
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-2: Özel kurallar – Gömme armatürler
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler – Yol ve cadde aydınlatması için
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar – Kısım 4: Genel amaçlı, taşınabilir
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar – Kısım 5: Projektörler
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-8: Özel kurallar – El lambaları
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-12: Belirli özellikler - Şebeke prizine takılarak kullanılan gece lâmbaları
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - zemine gömülen aydınlatma armatürleri
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-17: Özel kurallar- Sahne ışıklandırması, televizyon ve film stüdyoları için (bina dışı ve bina içi)
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-22: Belirgin özellikler - Acil aydınlatma için
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2:Özel kurallar-Kısım 25: Hastanelerin ve sağlık bakım merkezlerinin klinik bölgelerinde kullanılan
TS EN IEC 60598-1
TS EN IEC 60598-2-1
TS EN 60598-2-2
TS 8700 EN 60598-2-3
TS EN 60598-2-4
TS EN 60598-2-5
TS EN 60598-2-8
TS EN 60598-2-12
TS EN 60598-2-13
TS EN IEC 60598-2-17
TS EN 60598-2-22
TS EN 60598-2-25