LVT Test Laboratuvarları
Pano Tip Testi
Pano Tip Testi

Pano Tip Testi veya tasarım doğrulaması için yapılması gereken testler güvenilirlik ve emniyet garantileyen testlerdir.

Pano Tip Testi

Pano Tip Testi

Pano Tip Testi veya tasarım doğrulaması için yapılması gereken testler güvenilirlik ve emniyet garantileyen testlerdir. Tasarımın ilgili pano standardının kurallarını karşıladığını göstermek için bir pano numunesinde veya panoların bölümlerinde yapılan tip testleri, TS EN 61439 serisi standartlarda akredite olmuş bağımsız laboratuvarlarda yapılır.

Pano Tip Testinin önemi panonun tesis edildiği işletme şartlarında karşılaşabileceği zorluklara karşı ne kadar dayanıklı ve uzun ömürlü olduğunu gösterir. Özel işletme şartları mevcut ise kullanıcı, pano imalatçısına bilgi vermelidir.

Özel işletme şartları aşağıdakileri ihtiva eder,

  • İstisnai aşırı gerilim şartları veya gerilim dalgalanmaları,
  • Besleme geriliminde veya yük akımındaki aşırı harmonikler.
  • Aşırı iklim şartlarına maruz kalma,
  • Güçlü elektrik veya manyetik alanlara maruz kalma,
  • Toz, duman, korozif veya radyoaktif parçacıklar, buharlar veya tuz tarafından olan ağır hava kirliliği,
  • Panonun iç tarafında istisnai yoğuşma oluşmaya meyilli olduğu bir hızda sıcaklıkta ve/veya hava basıncında değişmelerin meydana geldiği uygulamalar,
  • Ağır titreşim, çarpmalar ve sismik olaylara maruz kalma,


Pano Tip Testi yapılacak panoların temiz ve yeni durumda olması gerekir. Pano imalatçısı tasarladığı panoların tip testlerini yaptırmadan önce panonun IP özellikleri, yalıtım mesafeleri, ısıl güç kayıpları, kısa devre zorlamaları, mekanik dayanımı gibi özellikleri dikkate alarak tasarım yapmasında testlerin başarısı açısından fayda vardır. 62208 standardında belgeli bir mahfaza kullanılacaksa 61439 standardına göre yapılacak bazı testlerden muaf olunur. Pano imalatçısı tip testlerine başlamadan önce teknik çizimleri, malzeme listesini ve beyan değerleri laboratuvar ile paylaşmak durumundadır. Bu teknik değerler üzerinden tip testleri gerçekleştirilir ve başarılı olan testler sonucunda laboratuvara teslim edilen test numunesine rapor düzenlenir. Tip testlerini başarıyla tamamlamış panolar standardın gerekliliklerini yerine getirmiştir ve referans tasarım olarak kullanılabilir. Pano imalatçısı tarafından tip testini tamamlamış pano üzerinden referans tasarım ile mukayese yapılarak standardın tanımladığı diğer panolar üzerinde tasarım doğrulaması yapılabilir.


TS EN/IEC 61439 Pano tip testlerini içeren (Tasarım doğrulama) , alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni standardıdır. 

TS EN/IEC 61439-1 : Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN/IEC 61439-2 : Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - Bölüm 2: Güç anahtarlama ve kontrol düzenekleri

TS EN/IEC 61439-3 : Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 3: Sıradan kişiler tarafından çalıştırılması amaçlanan dağıtım panoları (DBO)

TS EN/IEC 61439-4 : Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 4: Şantiyelerde kullanılan panolarla (ACS) ilgili özel kurallar

TS EN/IEC 61439-5 : Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları – Bölüm 5: Genel şebekelerdeki güç dağıtımı için panolar

TS EN/IEC 61439-6 : Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 6: Baralı kanal sistemleri (bara yolları)

TS EN/IEC 61439-7 : Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 7: Marinalar, kamp alanları, pazar yerleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi özel uygulamalar için panolar

Tasarım doğrulamanın adımları , test - mukayese - hesaplama olarak gerçekleştirilmektedir. Uygulamaların içerikleri standardın ilgili maddelerinde detaylandırılmıştır.

Test süreçleri dizaynın normal çalışma koşullarında ve beklenmeyen arıza durumlarında performansını doğrulamakta, beklenen performansı tanımlamaktadır.

Laboratuvarımız bünyesinde bu standarda ait ürünlerin tip testlerini tecrübeli ve uzman kadromuz ile gerçekleştirmekteyiz. Günümüz gelişen ve değişen şartlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap veren kadromuz ile hizmet sunmaktayız.

Ayrıca laboratuvarımız IEC 61439 standardı belgelendirme kapsamında olup, tip testlerini tamamlamış ve başarılı bir işyeri denetimi geçirmiş firmalarımıza dinamik ve tecrübeli kadromuz ile belgelendirme hizmeti de sunmaktayız. IEC 61439 standardı kapsamında 80’nin üzerinde belgeli firmaya aktif olarak toplamda 250‘nin üzerinde vermiş olduğumuz belge ile müşterilerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarında aktif rol almasına destek olmaktayız.