LVT Test Laboratuvarları
TS EN 62208 STANDARDI: (Boş Mahfazalar – Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri için Genel Kurallar)
TS EN 62208 STANDARDI: (Boş Mahfazalar – Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri için Genel Kurallar)

Alçak gerilim panolarında kullanılan mahfazaların tasarım, yapılış ve test kuralları bu standardın içeriğidir.

TS EN 62208 STANDARDI: (Boş Mahfazalar – Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri için Genel Kurallar)

TS EN 62208 STANDARDI: (Boş Mahfazalar – Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri için Genel Kurallar)

TS EN / IEC 62208 STANDARDI

 (Boş Mahfazalar – Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri için Genel Kurallar )


Uzmanlarca mahfazalara periyodik olarak bakım yapılması gerektiği düşüncesinden bu yana, yönetmelikler; bu ürünlerin üreticilerinin teknik işlemleri güvenli, yabancı elementlerin ve sıvıların girmeden yapılmasını sağlamak için gerekli şartları TS EN 62208’de açıkça belirtir. TS EN 62208; kullanıcı tarafından, anahtarlama ve kontrol bileşenleri yerleştirmeden önce, mahfaza imalatçısı tarafından sağlanan boş mahfazaları kapsar. TS EN 62208 standardı gereği boş mahfazalara uygulanan bütün deneylere “Tip Testi”  ya da “Tip Deneyleri” denir.


Nedir Bu Tip Testleri  ?

Tip testi bu standarda uygun olarak gerçekleştirilen deneylerin tamamıdır. Farklı bir beyan olmadığı sürece tip testleri +10° C ile +40° C arasındaki bir ortam sıcaklığında gerçekleştirilmelidir.

Deneye tabi tutulan mahfazalar, mahfaza imalatçısı tarafından normal kullanımına uygun olarak monte ve hazır bir şekilde teslim edilmelidir.

TS EN 62208 standardı için tip testleri aşağıda listelenmiştir.

 • İşaretleme Testi
 • Statik Yükler Testi
 • Kaldırma Testi
 • Metal ek parçaların eksenel yükleri Testi
 • Dış mekanik darbelere karşı koruma derecesi (IK Kodu) Testi
 • IP Testi (IP Kodu)
 • Isıl Kararlılık Testi
 • Isıya Karşı Dayanıklılık Testi
 • Olağan Dışı Isıya ve Ateşe Karşı Dayanıklılık Testi
 • Dielektrik Dayanımı Testi
 • Koruma Devresinin Sürekliliği Testi
 • Mor Ötesi (UV) Işımaya Karşı Koruma Testi
 • Korozyona Karşı Dayanıklılık Testi
 • Isıl Güç Atma Kapasitesi Testi


1.İşaretleme Testi:

Bu tip deneyi, suya batırılmış bez parçasıyla 15 saniye ve ardından petrol eterine batırılmış bez parçasıyla 15 saniye elle ovularak yapılır.

2.Statik Yükler Testi:

Deney numunesi imalatçı tarafından belirtilen taşıma yükünün 1,25 katı olacak şekilde eşit olarak dağıtılmış bir yük ile yüklenir. TS EN 62208 standardına göre mekanik performansı gözlemlenir.

3.Kaldırma Testi:

Statik yükler deneyinde ki gibi yüklenen deney numunesi 1m veya daha büyük bir yüksekliğe kaldırılarak TS EN 62208 standardının gerektirdiği işlemler gerçekleştirilir.

4.Metal Ek Parçaların Eksenel Yükleri Testi:

Montaj levhası, anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni taşıyıcılarını konumunda tutmak için dişli metal ek parçaları ile saplanan bütün mahfaza türlerine uygulanır. Bu tip deneyi 10 saniye süre ile eksenel bir yük uygulanarak yapılmalıdır.

5.Dış Mekanik Darbelere Karşı Koruma Derecesi Testi ( IK kodu) (IEC 62262 Standardına Uygun Olmalıdır):

Deney normal kullanımda açıkta kalan ve en geniş boyutu 1 metrenin üzerinde olmayan numuneler için 3 defa aksi durumlar için 5 defa uygulanır. Deney sonrasında mahfazanın IP kodunu ve dielektrik dayanımını sağlamalıdır.

6.Tehlikeli Bölümlere Erişime, Yabancı Katı Cisimlerin Girmesine Ve/Veya Su Girişine Karşı Koruma Derecesi Testi (IP Testi ) (IEC 60529 Standardına Uygun Olmalıdır):

Numune TS EN 60529 standardının belirtmiş olduğu gereklilikleri yerine getirme durumuna göre belirli bir IP kodu alır.

7.Isıl Kararlılık Testi:

168 saat süre boyunca doğal hava dolaşımı ile 70° C’lık sıcaklıkta IEC 60068-2-2 standardına uygun olarak tip testi deneyi gerçekleştirilir.

8.Isıya Karşı Dayanıklılık Testi:

Olağan ısıya karşı dayanıklılık: Yalıtkan malzemelerin ısı etkilerine dayanım yönündeki uygunluğu IEC 60085 standardı göz önüne alınarak gerçekleştirilir.

9.Olağan Dışı Isı ve Ateşe Karşı Dayanıklılık Testi:

Olağan dışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklılık: Standarda uygun özelliklerde alınan numune sıcaklığı 15° C ile 35° arasında ve bağıl nemi  %35 ile %45 arasında olan bir atmosferde 24 saat süre ile bekletilir. Ardından numunenin kullanım alanına göre standardın belirttiği sıcaklıkta kızaran tel deneyi gerçekleştirilir.

10.Dielektrik Dayanımı Testi:

Mahfazalar bağıl nemi %91 ile %95 arasında ve sıcaklığı 40° C ±2 °C olan hava ihtiva eden bir nem dolabına 48 saat boyunca yerleştirilir. Numunenin iç tarafına bulunan tüm metal bölümler bir baraya bağlanır ve etkin değeri IEC 61439-1 standardından seçilen gerilim biri dış yüzey ile temas haline, diğeri korunmuş alanın sınırında mahfazanın iç tarafında olan iki metal yaprak arasına 1 dakika süre boyunca uygulanır. Deney sırasında hiçbir atlama veya delinme meydana gelmemelidir.

11.Koruma Devresinin Sürekliliği Testi:

Mahfazanın açıkta kalan farklı iletken bölümlerinin koruma devresinin, topraklama bağlantı ucuna veya kontağına etkin bir şekilde bağlandığı ve devre direncinin 0,1Ω’u aşmadığı doğrulanmalıdır.

12.Mor Ötesi (UV) Işımaya Dayanıklılık Testi:

Yalıtkan malzemelerden imal edilen mahfazalarda bu kurala uygunluk, yalıtkan malzemelerin eğilme dayanımının ve Charpy darbesinin tutma seviyesinin en az %70 olduğunun doğrulanması ile kontrol edilmelidir.

13.Korozyona Karşı Dayanıklılık Testi:

Numunenin özelliklerine ve uygulama alanlarına göre deney uygulamaları değişiklik göstermektedir. Deneyin sonunda numunede mekanik bölümler bozulmamalı, contalar hasarlanmamalı ve kapı, menteşeler, kilitler ve bağlayıcılar olağan dışı bir gayret göstermeden çalışmalıdır.

 14.Isıl Güç Atma Kapasitesi Testi:

İmalatçı tarafından sağlanan ısıl güç atma kapasiteleri verileri, IEC 61439-1 standardına uygun olarak yapılan deneyle veya IEC/TR60890’a göre bir hesaplama yöntemiyle belirlenmelidir.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
5658