LVT Test Laboratuvarları
Akreditasyon Nedir?
Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon; Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının çalışmalarında güvenilirliğinin ve geçerliliğinin sağlanması amacı ile uygulanan kalite altyapısıdır.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon Nedir ?


Akreditasyon; Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının çalışmalarını (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb.) uluslararası alanda kabul görmüş standartlar çerçevesinde güvenilirliğinin ve geçerliliğinin sağlanması amacı ile uygulanan kalite altyapısıdır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları; uluslararası akreditasyon standartlarının talep ettiği kriterler baz alınarak teknik altyapısı ve kalite yönetim sistemi alanında değerlendirmeye tabi tutulurlar.


Akreditasyon; uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetlerinin uluslararası alanda geçerli yetkinliğe sahip olduğuna dair güven telkin eder.

Küresel dünyada, serbest piyasa koşulları altında akredite hizmet alan kuruluşların, yerel pazara bağımlı kalmadan uluslararası alanda ürün ve hizmet yeterliliğinin ispatında en büyük güvenceyi temin eder.

Her ülke imzalanan uluslararası tanınma anlaşmaları ile bir kurum akreditasyon alanında yetkin kılınmıştır.


Ülkemizde 2001 yılından bu yana hizmet veren ve akreditasyon konusunda yetkin tek kurum Türk Akreditasyon Kurumu’dur. TÜRKAK aynı zamanda Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA), Uluslar arası Akreditasyon Forumunun (IAF) ve  Uluslar Arası Laboratuvar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) tam üyesidir.


TÜRKAK;


  • Deney Laboratuvarları
  • Kalibrasyon Laboratuvarları
  • Muayene Kuruluşları
  • Ürün Belgelendirme Kuruluşları
  • Personel Belgelendirme Kuruluşları
  • Tıbbi Laboratuvarlar
  • Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları
  • Referans Malzeme Üreticileri
  • Sera Gazları Doğrulayıcı Kuruluşları
  • Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşları alanlarında akreditasyon hizmeti vermektedir.Bu Başlıklarıda İnceleyin
5441