LVT Test Laboratuvarları
EMC Testi Nedir Nasıl Yapılır ?
EMC Testi Nedir Nasıl Yapılır ?

EMC Testi, tüm elektrikli ve elektronik cihazlar manyetik gürültü yayma potansiyeline sahiptir. Elektromanyetik Uyumluluk (EMC), elektrikli ve elektronik cihazların veya sistemlerin ortama yaydığı man

EMC Testi Nedir Nasıl Yapılır ?

EMC Testi Nedir Nasıl Yapılır ?

EMC Nedir ?

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar manyetik gürültü yayma potansiyeline sahiptir. Elektromanyetik Uyumluluk (EMC), elektrikli ve elektronik cihazların veya sistemlerin ortama yaydığı manyetik gürültüler ve bağışıklık şartlarıyla ilgilidir. Elektromanyetik Uyumluluğun (EMC) amacı, farklı cihazların veya sistemlerin ortak bir elektromanyetik ortamda istenildiği gibi çalışmasıdır.


EMC Testi Nedir ?

EMC Testi, bir cihazın veya sistemin elektromanyetik uygunluğunun kontrol edildiği testlerdir. Elektromanyetik Uyumluluk Testlerinde, herhangi bir elektrikli ve elektronik cihazın veya sistemin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışması hedeflenir. EMC Testi uygulamalarında kullanılan standartlarda belirtilen test limit değerleri ve test yöntemleri, cihaz veya sistemin özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. EMC Testi, genel olarak Bağışıklık ve Emisyon Testi olarak iki kategoride incelenir.


Bağışıklık Testleri 

Bağışıklık Testleri, elektrikli ve elektronik cihazların veya sistemlerin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden, istenilen koşullar altında düzgün çalışması için gerçekleştirilen EMC Testleridir. Bu testleri de kendi içerisinde, sürekli ve süreksiz (geçici rejim) olarak iki kategoride inceleyebiliriz. Laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz EMC Bağışıklık Testleri şunlardır:

 • Elektrostatik Boşalma (Electrostatic Discharge (ESD) Testi
 • Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan (Radiated Immunity) Testi
 • Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Ani Darbe (Electrical Fast Transients / Burst) Testi
 • Ani Yükselmeler (Surge) Testi
 • RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar (Conducted Immunity) Testi
 • Şebeke Frekansındaki Manyetik Bozulmalar (Magnetics) Test
 • Gerilim Çukurları ve Kısa Kesintiler (Voltage Dips and Interruptions) Testi

Emisyon (Yayılım) Testleri

Emisyon Testleri, Elektrikli ve elektronik cihazların veya sistemlerin, ortama yaydığı manyetik gürültülerin ölçüldüğü EMC Testleridir. Bu testleri de kendi içerisinde kablo ve hava yoluyla yapılan emisyon testleri olarak iki kategoride inceleyebiliriz. Laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz EMC Emisyon Testleri şunlardır:

 • Işınım Yoluyla Yayılım (Radiated Emission) Testi
 • İletim Yoluyla Yayılım (Conducted Emission) Testi
 • Harmonikler (Harmonics)
 • Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Flicker) Testi
 • Bozulma Gücü (Disturbance Power)
 • Tıkırtı (Click) Testi
9067