LVT Test Laboratuvarları
Pano Tip Testi Nedir ?
Pano Tip Testi Nedir ?

Pano tip testi veya tasarım doğrulaması için yapılması gereken testler güvenilirlik ve emniyet garantileyen testlerdir. Tasarımın ilgili pano standardının kurallarını karşıladığını göstermek

Pano Tip Testi Nedir ?

Pano Tip Testi Nedir ?

Pano tip testi veya tasarım doğrulaması için yapılması gereken testler güvenilirlik ve emniyet garantileyen testlerdir. Tasarımın ilgili pano standardının kurallarını karşıladığını göstermek için bir pano numunesinde veya panoların bölümlerinde yapılan tip testleri, TS EN 61439 serisi standartlarda akredite olmuş bağımsız laboratuvarlarda yapılır.

Pano Tip Testinin önemi panonun tesis edildiği işletme şartlarında karşılaşabileceği zorluklara karşı ne kadar dayanıklı ve uzun ömürlü olduğunu gösterir. Özel işletme şartları mevcut ise kullanıcı, pano imalatçısına bilgi vermelidir.

Özel işletme şartları aşağıdakileri ihtiva eder,

  • İstisnai aşırı gerilim şartları veya gerilim dalgalanmaları,
  • Besleme geriliminde veya yük akımındaki aşırı harmonikler.
  • Aşırı iklim şartlarına maruz kalma,
  • Güçlü elektrik veya manyetik alanlara maruz kalma,
  • Toz, duman, korozif veya radyoaktif parçacıklar, buharlar veya tuz tarafından olan ağır hava kirliliği,
  • Panonun iç tarafında istisnai yoğuşma oluşmaya meyilli olduğu bir hızda sıcaklıkta ve/veya hava basıncında değişmelerin meydana geldiği uygulamalar,
  • Ağır titreşim, çarpmalar ve sismik olaylara maruz kalma,


Pano Tip Testi yapılacak panoların temiz ve yeni durumda olması gerekir. Pano imalatçısı tasarladığı panoların tip testlerini yaptırmadan önce panonun IP özellikleri, yalıtım mesafeleri, ısıl güç kayıpları, kısa devre zorlamaları, mekanik dayanımı gibi özellikleri dikkate alarak tasarım yapmasında testlerin başarısı açısından fayda vardır. 62208 standardında belgeli bir mahfaza kullanılacaksa 61439 standardına göre yapılacak bazı testlerden muaf olunur. Pano imalatçısı tip testlerine başlamadan önce teknik çizimleri, malzeme listesini ve beyan değerleri laboratuvar ile paylaşmak durumundadır. Bu teknik değerler üzerinden tip testleri gerçekleştirilir ve başarılı olan testler sonucunda laboratuvara teslim edilen test numunesine rapor düzenlenir. Tip testlerini başarıyla tamamlamış panolar standardın gerekliliklerini yerine getirmiştir ve referans tasarım olarak kullanılabilir. Pano imalatçısı tarafından tip testini tamamlamış pano üzerinden referans tasarım ile mukayese yapılarak standardın tanımladığı diğer panolar üzerinde tasarım doğrulaması yapılabilir.

8021