LVT Test Laboratuvarları
TS EN 61851-1 : Elektrikli Şarj İstasyonları
TS EN 61851-1 : Elektrikli Şarj İstasyonları

Elektrikli araçlar (EA), çevresel, ekonomik ve teknolojinin de el vermesi ile birlikte kullanılabilir olma durumları önemli hale gelmeye başlamıştır.

TS EN 61851-1 : Elektrikli Şarj İstasyonları

TS EN 61851-1 : Elektrikli Şarj İstasyonları

TS EN / IEC 61851 

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ SİSTEMİ BÖLÜM 1: GENEL ŞARTLAR


Elektrikli araçlar (EA), çevresel, ekonomik ve teknolojinin de el vermesi ile birlikte kullanılabilir olma durumları önemli hale gelmeye başlamıştır. Azalan doğal kaynakların oluşturacağı sıkıntı aslında bu durumu doğurmuştur. Bununla birlikte içten yanmalı motorların çevreye verdiği karbon salınımı zararı göz önüne getirilecek olursa elektrikli araçlar (EA) geleceğimiz için olmazsa olmazlardan.

Elektrikli araçların daha da hızlı yayılabilmesi için, şarj istasyonlarının yaygınlaşması, buna bağlı olarak ta şehir şebekelerine etkisini en aza indirmek için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Şarj sürelerinin kısalması ve batarya teknolojisinin gelişmesi ile bu belirtilen alt yapı çalışmalarının en uygun şekle gelmesi akabinde elektrikli araçların kullanım oranı hızla yükselecektir.

Biz ise işin tamda bu noktasında devreye girmekteyiz. Şarj istasyonlarının TS EN 61851 tip testlerini, uygunluğunu bağlı oldukları TS EN 61851 standardına uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. TS EN 61851 standardında belirtilen tip testler için öncelikle sınıflandırma yapılması gerekmektedir. Yani iç mekân veya dış mekân için kullanılacak olmasının netleştirilmesi akabinde tip testleri gerçekleştirilebilir.


TS EN 61851 standardı için tip testleri aşağıda listelenmiştir.

 1. Temel ve evrensel arayüzler için IP dereceleri Tip Testi
 2. Dielektrik dayanım özellikleri
 3. Yalıtım direnci Tip Testi
 4. Açıklıklar 
 5. Sızıntı - temas akımı
 6. Çevre testleri
 7. İzin verilen yüzey sıcaklığı Tip Testi
 8. Çevre koşulları Tip Testi
 9. Mekanik çevre testleri
 10. Elektromanyetik uyumluluk testleri
 11. Tutma tertibatının takılması
 12. Servis
 13. İşaretleme ve talimatlar
 14. Telekomünikasyon ağı


1. Temel ve evrensel arayüzler için IP dereceleri Tip Testi

Kapalı kullanım:
konektöre sahip araç girişi: IP21, prize takılı fiş: IP21, eşleştirilmemiş durumdayken C kasası konektörü, iç mekan: IP21.

Açık kullanım:
konektöre sahip araç girişi: IP44, prize takılı fiş: IP44.
- EV girişi "yol" konumunda: IP55.
- Konnektör eşleşmediğinde: IP24,
- priz eşleşmediğinde: IP24


2. Dielektrik dayanım özellikleri

Dielektrik dayanım gerilimi güç frekansında (50 Hz veya 60 Hz) 1 dk uygulanmalıdır.


3. Yalıtım direnci Tip Testi

500 V d.c. Birbirine bağlı tüm girişler / çıkışlar arasına uygulanan voltaj (güç kaynağı dahil) ile erişilebilir parçalar:
I.Sınıf bir istasyon için: R> 1 Mohm;
II. sınıf bir istasyon için: R> 7 Mohm.
Yalıtım direncinin ölçümü, test voltajını 1 dakika boyunca uyguladıktan ve nemli ısı testinden hemen sonra yapılmalıdır.

4. Açıklıklar

Muhafazasına monte edildiklerinde, minimum kirlilik derecesi 3 ve aşırı gerilim kategorisi III olan harici bir ortamda çalışmak üzere tasarlanacaktır.

Sadece iç mekanda kullanım amaçlı ekipman, minimum kirlilik derecesi 2 ve aşırı gerilim kategorisi II olan bir ortamda çalışmak üzere tasarlanmalıdır.

Dış mekanda kullanıma yönelik ekipman, minimum kirlilik derecesi 3 ve aşırı gerilim kategorisi III olan bir ortamda çalışmak üzere tasarlanacaktır.

Ekipman, üretici tarafından tasarlandığı şekilde muhafazasına monte edildiğinde değerlendirilmelidir.


5. Sızıntı - Temas Akımı

Herhangi bir AC besleme ağı kutbu ile birbirine bağlanmış erişilebilir metal parçalar ve IEC 60950-1'e göre ölçülen yalıtımlı dış parçaları kapsayan metal folyo ile arasındaki temas akımı Tablo 2'de belirtilen değerleri aşmayacaktır.

Tablo-2 Temas Akımı Limitleri


Sınıf-I

Sınıf-II

Herhangi bir ağ direkleri ve birbirine bağlı erişilebilir metal parçalar ile yalıtımlı dış parçaları kapsayan metal bir folyo arasında

3,5mA

0,25mA

Herhangi bir şebeke kutbu ve normalde etkin olmayan metal erişilemeyen parçalar arasında (çift izolasyon durumunda)

Uygulanamaz

3,5mA

Birbirine bağlı erişilemez ve erişilebilir parçalar ile yalıtımlı dış parçaları kaplayan metal folyo arasında (ek yalıtım)

Uygulanamaz

0,5mA


Bu test, elektrikli araç şarj istasyonu, nominal çıkış gücünde dirençli bir yükle çalıştığında yapılır.

Not: Bu testten önce sabit bir dirençle bağlanmış veya toprağa referanslanmış (örneğin, EV bağlantı kontrolü) devre bağlantısı kesilmelidir.

Ekipman, bir izolasyon transformatöründen beslenir veya topraktan izole olacak şekilde monte edilir.


6 .Çevre Testleri

Elektrikli araç şarj istasyonu maksimum çıkış gücü ve akımı ile nominal voltajında çalışmalıdır.
-Ortam hava sıcaklığı
Elektrikli araç şarj istasyonu, dış ünite için –25 ° C ila +40 ° C ve iç mekanlarda –5 ° C ila +40 ° C sıcaklık aralığında çalışacak şekilde tasarlanmalıdır.
Ortam hava sıcaklığı +40 ° C'yi geçmez ve 24 saatlik bir süre boyunca ortalaması +35 ° C'yi geçmez.
  Ekipman, bu koşullar altında üretici tarafından garanti edilen güç seviyelerinde belirtilen ortam sıcaklığında, maksimum sıcaklıkta ve minimum sıcaklıklarda test edilmelidir.


7. İzin Verilen Yüzey Sıcaklığı Tip Testi


Çalışma koşullarında, maksimum nominal akımda ve 40 ° C ortam sıcaklığında, kaldırma, taşıma ve tutma için elle tutulan, elle tutulan izin verilen maksimum yüzey sıcaklığı şöyle olacaktır:
- metal parçalar için 50 ° C;
- Metal olmayan parçalar için 60 ° C.
Dokunulabilen ancak kavranamayan parçalar için, aynı şartlar altında izin verilen maksimum yüzey sıcaklığı:
- metal parçalar için 60 ° C;
- Metal olmayan parçalar için 85 ° C.


8. Çevre koşulları Tip Testi


EVSE, normal otomotiv çözücülerinin ve sıvılarının, titreşim ve şokun, malzeme yanıcılık standartlarının ve uygulamaya uygun diğer koşulların etkisine dayanacak şekilde tasarlanmalıdır.


9. Mekanik Çevre Testleri


Aşağıdaki testlerden sonra, performansın düşmesine izin verilmez.

Testten sonra uygunluk doğrulama ile kontrol edilir:

1) IP derecesi etkilenmemeli,

2) kapıların ve kilitleme noktalarının çalışması bozulmamalı

3) elektriksel açıklıklar test süresince tatmin edici kalmalı  

4) metalik bir mahfazaya sahip bir şarj istasyonu için, kalıcı parçalar veya geçici bozulma nedeniyle canlı parçalar ile mahfaza arasında temas oluşmamalı.

Yalıtım malzemesi muhafazasına sahip bir şarj istasyonu için, yukarıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde, küçük oyuklar veya küçük dereceli yüzeyde çatlama veya dökülme gibi hasarlar dikkate alınmaz, şarj istasyonunun hizmet verebilirliğine zarar verebilecek ilişkili çatlaklar olmadığından emin olunmalıdır. 

 

10. Elektromanyetik Uyumluluk Testleri


Emisyon testi IEC 61000-6-3'e göre yapılır.

Bağışıklık testi, IEC 61000-6-1'e göre yapılır.

Özel performans kriterleri IEC 61851-22 ve IEC 61851-23'te tanımlanmıştır.


11. Tutma Tertibatının Takılması


Bu işlev konektör tarafından sağlanmazsa, yük altında bağlantının kesilmesini önlemek için bir kilitleme tutma cihazına güvenebilir.


12. Servis

Priz, sertifikalı bir teknisyenin gerekirse sökmesi, servisi ve değiştirmesi için tasarlanmalıdır.


13. İşaretleme ve Talimatlar
 

    a) Bağlantı Talimatları
       
Elektrikli aracın elektrikli araç şarj istasyonuna bağlanmasıyla ilgili talimatlar, kullanım kılavuzu ve  AC elektrikli araç şarj istasyonunda araçla birlikte verilmelidir.


    b) Okunabilirlik
       
Bu standardın gerektirdiği işaretler, kullanım sırasında dayanıklı ve görülebilen düzeltilmiş görüşle okunaklı olmalıdır.

Uygunluk kontrol edilerek ve işaretin 15 s boyunca suyla ıslatılmış bir bezle el ile ovalanmasıyla ve 15 s boyunca petrole batırılmış bir bezle el ile ovarak kontrol edilir.

Bu standardın tüm testlerinden sonra, işaret kolayca okunabilir; işaretleme plakalarını çıkarmak kolay mümkün olmayacak ve kıvrılma göstermemeli.


    c) Elektrikli araç şarj istasyonunun işaretlenmesi
       -
İstasyon aşağıdaki işaretleri açık bir şekilde taşımalıdır.

        -Üreticinin adı veya baş harfleri,

        -Ekipman referansı,

        -Seri numarası,

        -Üretim tarihi,

        -V cinsinden anma gerilimi,

        -Hz cinsinden anma frekansı,

        -A anma akımı,

        -Faz sayısı,
        -IP dereceleri

        -"sadece iç mekan kullanımı" veya eşdeğeri, yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlandıysa,

        -II. sınıf bir istasyon için, sembol işaretlerde açıkça görünecektir.

       -Bazı asgari ek bilgiler muhtemelen istasyonun kendisinde görünebilir (telefon numarası,   yüklenicinin adresi).


14. Telekomünikasyon Ağı


 
Varsa, EVSE üzerindeki herhangi bir telekomünikasyon ağı veya telekomünikasyon portu üzerindeki testler, IEC 60950-1 ile uyumlu olmalıdır.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
6710