LVT Test Laboratuvarları
Tip Testi
Tip Testi

Tasarımın özelliklerinin doğrulanması amacıyla, bir ya da birkaç ürün üzerinde gerçekleştirilen testlere tip testi denir. Ürünlerin tabi olduğu standartlar altında bu testler tanımlanmıştır.

Tip Testi

Tip Testi

Tip Testi Nedir ?


 Tasarımın özelliklerinin doğrulanması amacıyla, bir ya da birkaç ürün üzerinde gerçekleştirilen testlere tip testi denir. Ürünlerin tabi olduğu standartlar altında bu testler tanımlanmıştır. Standartlar testlerin hangi tip ürünlere ya da hangi özellikleri içeren ürünlere yapılacağını açıkça belirtir. Deneylerin uygulamaları daha çok yöntem üzerinden değil sonuç üzerinden tanımlanır. Uygulamalar sonucunda üründe beklenen performanslar da ilgili maddelerde açık bir şekilde tanımlanmaktadır.


Bazı standartlarda kısmi tip test kavram, tip testlerin tamamını karşılamayan ürünler için kullanılmaktaydı ancak zamanla yapılan revizyonlarda testlerin tamamının karşılanması için gereklilikler vurgulanmaktadır.


Tip Test / Rutin Test Farkı

Tip testler, tasarımın doğru yapılıp yapılmadığı, komponent seçiminin uygunluğu, beyan değerlerin doğruluğu, izolasyon seviyesinin yeterliliği, güvenliğin doğrulanması gibi yapısal ve performans özelliklerinin doğrulanmasında yapılan, standartlarca tanımlanmış deney uygulamalarıdır.

Rutin testler ise, tip testlerini tamamlamış ürünler imal edilirken , üretilen her bir ürünün sahaya çıkmadan önce tabi oldukları testlerdir.Bu testlerin içerikleri ve beklenen performansları genellikle ilgili ürün standartlarında tanımlanmıştır. Burada amaç montaj sırasında oluşabilecek ve sahada soruna neden olabilecek etkileri önceden kontrol etmek , sahaya güvenliğinden emin olunan ürünleri sunmaktır.


Ürün belgelendirme sürecinde , uygunluk değerlendirme kuruluşları sahada  ya da imalat yerinde yapmış oldukları kontrollerde , kendi belgelendirme programlarına göre rutin testlerin dışında ürün doğrulama deneyleri de talep edebilirler. Bu deneyler kısmı tip testi gibi düşünülebilir ve ürünün aynı kalitede ve güvenlikte imal edildiğini kanıtlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Kuruluşun imkan ve şartlarına göre bu testler bağımsız laboratuvarlarda, kuruluşun kendi laboratuvarında ya da imalat sahasında yapılabilir.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
10100