LVT Test Laboratuvarları
LVD Testi TS EN 60204-1 / IEC 60204-1 Standardı
LVD Testi TS EN 60204-1 / IEC 60204-1 Standardı

TS EN 60204-1 standardı çalışır durumdayken elle taşınamayan alternatif akım (A.C.) 1000V, doğru akım (D.C.) 1500V besleme gerilimini ve 200Hz çalışma frekansını aşmayan makinalara ait güvenlik tesle

LVD Testi TS EN 60204-1 / IEC 60204-1 Standardı

LVD Testi TS EN 60204-1 / IEC 60204-1 Standardı

TS EN 60204-1 / IEC 60204-1 Standardı

MAKİNALARDA GÜVENLİK - MAKİNALARIN ELEKTRİK DONANIMI - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR


TS EN 60204-1 standardı çalışır durumdayken elle taşınamayan alternatif akım (A.C.)  1000V, doğru akım (D.C.) 1500V besleme gerilimini ve 200Hz çalışma frekansını aşmayan makinalara ait elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik donamlarının ve sistemlerinin deneylerini kapsar.

Bu deneyler;

  • Toprak Sürekliliği Testi
  • Dielektrik Dayanım Testi
  • İzolasyon direnci Testi


Toprak Sürekliliği Testi

Toprak sürekliliğinde test numunesinin topraklama sisteminin güvenirliliği kontrol edilir. Koruyucu toprak terminali ile numunenin topraklı olması beklenen bölgeleri arasındaki her bir koruyucu topraklama devresinin direnci, yüksüz olarak en fazla 24 V alternatif akım(A.C.) veya doğru akım(D.C.) gerilime sahip elektriksel olarak ayrılmış bir besleme kaynağından elde edilen en az 0,2 A ile yaklaşık olarak 10 A arasındaki bir akım ile ölçülmelidir. Test sonucu standartta belirtilen değerleri içeren tablo üzerinden olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilir.


Dielektrik Dayanım Testi

Deney numunesinin güç devresi ile koruyucu topraklama devresi arasına uygulanır. Deney gerilimi, 50 Hz veya 60 Hz anma frekansına sahip olmalıdır. En büyük deney gerilimi, deney numunesinin beyan besleme geriliminin iki katı bir değere veya 1000 V gerilim değerine sahip olmalıdır. Deney gerilimi, yaklaşık 1s süreyle güç devresi iletkenleri ile koruyucu topraklama devresi arasına uygulanmalıdır. Tahrip edici bir boşalma meydana gelmeme durumunda standart gereksinimleri sağlanmış olur.


İzolasyon Direnci Testi

Deney numunesinin güç devresi iletkenleri ile topraklama devresi arasında uygulanan 500 V doğru akım(D.C.) sonrasında ölçülen yalıtım direnci 1 MΩ’ dan küçük olmamalıdır.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
6786