LVT Test Laboratuvarları
Kısa Devre Testi
Kısa Devre Testi

Kısa devre, farklı potansiyele sahip iki noktanın hata ya da arıza sebebiyle temas haline geçmesi sonucu oluşan, beklenmeyen aşırı akım olayıdır.

Kısa Devre Testi

Kısa Devre Testi

Kısa Devre Nedir ?


Kısa devre; farklı potansiyele sahip iki noktanın hata ya da arıza sebebiyle temas haline geçmesi sonucu oluşan, beklenmeyen aşırı akım olayıdır. Cihazlarda ya da sistemlerde oluşan kısa devreler yangın, yaralanma ve ölümlere yol açabilmektedir.


Kısa Devre Testi

Test süreçlerinde , ürünlerin kısa devre etkisine karşı dayanıklı olup olmadıkları ya da sahip oldukları koruma düzenlerinin işlevini yerine getirip getirmediği kontrol edilmektedir.


Pano tip testleri ve hücre tip testleri başta olmak üzere bir çok test sürecinde, ürünlerin akım taşıyan devrelerinin , bu devrelerin mesnetlerinin ve iletken kesitlerinin , olası bir kısa devre akımını taşıyıp taşıyamadığı kontrol edilir. Bu testlerde imalatçı tarafından beyan edilen akım, beyan edilen süre kadar bu devreden geçirilerek deneyler uygulanır. Dayanım deneylerin çoğunda güç faktörü ve besleme gerilim önem taşımaktadır ve ilgili standartlarca tanımlanmıştır.


Kesme testlerinde ise esas olan gene imalatçının beyan ettiği akım seviyesidir.Bu seviyede numuneye uygulanan arıza akımı sonucunda , ürünün üzerinde bulunan koruma düzeninin devreye girip girmediği kontrol edilir.Çoğu standartta koruma düzeninin devreyi açması yeterli görülürken , pano tip testi süreçlerinde , kesicinin açması sonrası herhangi bir yalıtım sorunu oluşmamalı , yapısal özellikler bozulmamalı , kapı/kapaklar açılmamalıdır.


Alçak gerilim direktifi altında uyumlaştırılmış diğer standartları incelediğimizde; kısa devre uygulamaları özellikle birincil devre üzerindeki bileşenlerin, test personeli tarafından kısa devre edilmesi ile gerçekleştirilir. Beyan şebeke beslemesi altında, ürünün bu kısa devre durumuna vermiş olduğu tepki, güvenlik şartlarını yerine getirip getirmediği kontrol edilir.


Trafo sargılarının kısa devre edilmesi, koruyucu komponentlerin devre dışı bırakılması, koruma amacı ile konumlandırılmış kondansatörlerin kısa devre durumu çoğu standartta güvenlik seviyesinden emin olmak için yapılması öngörülen uygulamalardır.


Özetle ürünlerin kısa devre dayanımı, koruması ve arıza durumlarında göstermiş olduğu performans çok kritik olup, güvenlik ile direkt ilişkilidir. Ürünlerin yapısına, bulundurduğu devrelere, alt bileşenlerine ve kullanım yerlerine göre arıza durumlarının nasıl yaratılacağı, akımın karakteristiği, besleme şartları ve beklenen performanslar uyumlaştırılmış standartlarda tanımlanmıştır.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
7433