LVT Test Laboratuvarları
IEC 61641 (İç Ark Deneyi)
IEC 61641 (İç Ark Deneyi)

İç ark deneyi, montajlı ürünün çevresine etki etme riskini sınırlandırma yeteneğini değerlendirmeye dayalı tip testidir.

IEC 61641 (İç Ark Deneyi)

IEC 61641 (İç Ark Deneyi)

IEC 61641

İÇ ARK DENEYİ


Alçak gerilim ve anahtarlama düzenleri (Elektrik Panoları), fabrika, atölye, enerji santralleri, iş yerleri vb. elektrik enerjisinin dağıtımını ve anahtarlamasını sağlamaktadır. Kullanım yeri ve amacına göre alçak gerilim ve anahtarlama düzenleri (Elektrik Panoları) farklılık göstermektedir. Alçak gerilim ve anahtarlama düzenleri (Elektrik Panoları) kullanım esnasında iç ark durumu oluşabilir. İç ark deneyi bu gibi koşulları simüle etmesi amaçlanan tip testidir. İç ark deneyi, montajlı ürünün çevresine etki etme riskini sınırlandırma yeteneğini değerlendirmeye dayalı tip testidir. İç ark deneyi, TS EN/IEC 61439-1 ve TS EN/IEC 61439-2 standardına uygun olarak üretilen alçak gerilim ve anahtarlama düzenleri (Elektrik Panoları) için yapılan tip testidir.


İç Ark Testi Nedir ?


IEC 61641 standardı kapsamında iç ark deneyi gerçekleştirmekteki amaç, IEC 61439 -1 ve TS EN/IEC 61439-2’e uygun olarak tip testlerini tamamlamış mahfazalı üniteler için, iç hata ile oluşan ark koşulları altındaki performansı belirlemektir.  Bu bağlamda iç ark deneyi gerçekleştirmek için standardın izin vermiş olduğu ölçülerde iletken bir tel vasıtası ile fazlar kısa devre edilir. İç ark deneyi esnasında imalatçı beyanı doğrultusunda, deney numunesi etrafına indikatörler yerleştirilir. Yerleştirilen bu indikatörler normal işletme anında operatörü temsil etmektedir. İç ark deneyi esnasında, oluşan iç hata durumunda deney numunesi etrafındaki indikatörlere herhangi bir zarar gelmemesi gerekmektedir.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
7060