LVT Test Laboratuvarları
Akreditasyon Standartları Nelerdir?
Akreditasyon Standartları Nelerdir?

TS EN ISO/IEC 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikleri belirler. Deney –kalibrasyon –

Akreditasyon Standartları Nelerdir?

Akreditasyon Standartları Nelerdir?

AKREDİTASYON STANDARTLARI NELERDİR ?


TS EN ISO/IEC 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikleri belirler.  Deney –kalibrasyon – numune alma laboratuvarlarının uluslararası alanda geçerli akreditasyon gereklilikleri çerçevesinde yetkinlik, tarafsızlık ve çalışmalarındaki izlenebilirlik şartlarını değerlendirir.

17025; laboratuvarların Genel gereklilikler ( Tarafsızlık – Gizlilik) ,Yapısal gereklilikler, Kaynak gereklilikleri, Proses gereklilikleri , Yönetim sistemi gereklilikleri sağlaması bakımında değerlendirilmesini sağlar.

TS EN ISO/IEC 17065: Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar: Uygunluk değerlendirme yaygın kullanımı ile ürün belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken akreditasyon gerekliliklerine ilişkin standarttır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ilgili belgelendirme programları çerçevesinde çalışmalarının tarafsızlık bağımsızlık çerçevesinde , proses şartları ve yönetim sistemi gereklilikleri , komite çalışmaları dahil akreditasyon gerekliliklerine ilişkin şartların belirlendiği  standarttır.

TS EN ISO/IEC 17021: Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar: Yönetim sistemi çalışmalarını akredite olarak yerine getiren kuruluşların , uluslar arası belirlenmiş kriterler çerçevesinde akreditasyon gerekliliklerini belirleyen standarttır.

TS EN ISO/IEC 17024  Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar: Personel belgelendirme  çalışmalarını akredite olarak yerine getiren kuruluşların , uluslar arası belirlenmiş kriterler çerçevesinde akreditasyon gerekliliklerini belirleyen standarttır.        

TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik deneyi için genel kurallar: Akreditasyon çalışmaları kapsamında, teknik yeterlilik faaliyetlerinin önemli bir parçası olan yeterlilik deneylerini organize eden yeterlilik deney sağlayıcılarının çalışmalarına dair  akreditasyon gerekliliklerini belirleyen standarttır.

TS ISO/IEC 17011 Uygunluk Değerlendirmesi - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını Akredite Eden Akreditasyon Kurumları İçin Gereklilikler: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kurumlarının uluslar arası belirlenmiş kriterler çerçevesinde değerlendirme kriterlerini belirleyen standarttır.
17025:2017  Kapsamında Yeni Anlayış: Risk Temelli Yaklaşım

Risk ve fırsatları ele almak için faaliyetler kapsamında laboratuvarların gerçekleştirdiği  faaliyetler çerçevesinde ;

a) yönetim sisteminin istenen sonuçlara ulaştığının güvencesini vermek,

b) laboratuvarın amaç ve hedeflerine ulaşması için fırsatları arttırmak,

c) laboratuvar faaliyetlerinde istenmeyen etkiler ve olası başarısızlıkları önlemek veya azaltmak,

d) iyileştirme sağlamak adına Laboratuvarların faaliyetleriyle ilişkili risk ve fırsatları, amaçları doğrultusunda değerlendirmesi beklenmektedir.

Laboratuvarların risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik faaliyetlerini belirlemesi

 bu faaliyetlerin;yönetim sistemine nasıl entegre edileceğini ve uygulanacağını, etkililiğinin nasıl değerlendireceğini belirlemesi gerekmektedir.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
3470