LVT Test Laboratuvarları
CE İşareti
CE İşareti

CE işareti, avrupa birliğinin 1985 yılında başlatmış olduğu yeni yaklaşım sürecinin sonucu olarak, günümüzde yirmiden fazla direktif ürünlerin sağlık ve güvenlik açısından gereksinimlerini tanımlar.

CE İşareti

CE İşareti

Avrupa birliğinin 1985 yılında başlatmış olduğu yeni yaklaşım sürecinin sonucu olarak, günümüzde yirmiden fazla direktif ürünlerin sağlık ve güvenlik açısından gereksinimlerini tanımlamaktadır.

Bu direktifler, sadece temel gereklilik ve işaretleme koşullarını tanımlarken, direktiflerin altında ürüne özel olarak hazırlanmış uyumlaştırılmış standartlar;

kapsam, tarifler, yapısal gereklilikler, dokümantasyon ve testler konusunda detayları içermektedir.

Bu standartlar komisyon çalışmaları sonucunda CEN, CENELEC ve ETSI gibi kurumlarca hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.


Ürünlerin pazara arzı için, imalatçılar tabi oldukları direktifin gerekliliklerini yerine getirmek ve ürünlerinde CE işaretlemesi yapmak zorundadırlar.

Avrupa birliği CE işaretlemesine ait izlenecek yolları, toplam 8 adet modül altında tanımlamıştır. Ürünlerin tabi olduğu modüllerin gereksinimlerini incelediğimizde, karşımıza teknik dosya tanımı çıkmaktadır.


Onaylanmış kuruluş gereksinimi olsun olmasın, teknik dosyalar imalatçı tarafında eksiksiz hazırlanmalıdır. 

Ürünlerin pazara arz edilmesi için, ilgili direktife ya da direktiflere göre yapılan bu işaretleme 4703 sayılı kanuna göre yasal bir zorunluluktur.


Elektriksel ürünlerin teknik dosyalarında risk analizi, ürün tanımı, kullanım kılavuzları, elektriksel şemalar, alt bileşen tanımları bulunmalıdır.

Bunların yanı sıra teknik dosyada kesinlikle ilgili standarda göre yapılmış eksiksiz tip test raporları da yer almalıdır.


Lvt test laboratuvarları, imalatçılara, başta lvdemc – mdr ve makina direktiflerinin uyumlaştırılmış standartlarına ait uygulamalar olmak üzere, çok geniş bir kapsamda test hizmeti sunmaktadır.


İlgili kapsamımız Türkak web sitesinden incelenebileceği gibi, uygulama alanlarımız çoğunlukla şalt cihazları, elektrik panoları, yüksek gerilim ürün grupları, tıbbi cihazlar, bilgi teknolojisi cihazları, makinalar, ev ortamında kullanılan elektrikli ekipmanlar ve elektrikli şarj istasyonlarıdır.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
1927