LVT Test Laboratuvarları
Deney Laboratuvarları Akreditasyon Çalışmaları Nedir ?
Deney Laboratuvarları Akreditasyon Çalışmaları Nedir ?

Deney ve kalibrasyon laboratuvarları çalışmalarını TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardı kapsamında yerine getirir.

Deney Laboratuvarları Akreditasyon Çalışmaları Nedir ?

Deney Laboratuvarları Akreditasyon Çalışmaları Nedir ?

Deney Laboratuvarları Akreditasyon Çalışmaları Nedir ?


Deney ve kalibrasyon laboratuvarları çalışmalarını TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardı kapsamında yerine getirir. TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardı 2017 revizyonu ile uygulamalarda bir çok yeni yapısal değişikliği ihtiva etmektedir. 2017 versiyonu ile TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardı 2005 versiyonundan farklı olarak 7 ana başlık altında düzenlenmiştir.


Temel yaklaşımlarda;

  • Karar Kuralının belirtilmesi
  • Risk temelli yaklaşım
  • Laboratuvar faaliyetlerinin tanımı

Taşeron faaliyetler ile hizmet satın alma maddelerinin bir arada değerlendirilmesi anlayışı TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardı 2017 revizyonunun önemli değişikliklerini oluşturmaktadır.


Karar kuralı uygulamalarında;

Belirlenmiş olan şartlara uygunluğun beyan edilmesinde ölçüm belirsizliği hesaplarının nasıl dahil edileceği tanımlanmaktadır.


Risk temelli yaklaşım anlayışında;

2005 versiyonunda yer alan önleyici faaliyet çalışmaları yeni versiyonda yerini Risk temelli yaklaşım anlayışına bırakmıştır. Laboratuvar her türlü uygulamaları kapsamında mevcut riskleri belirleyerek bu risk faktörlerini en aza indirgeyecek önlemleri belirlemek ile yükümlüdür.


Laboratuvar faaliyetlerinin tanımında;

2017 revizyonu ile ; Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yanı sıra numune alma laboratuvarları da akreditasyon çalışmaları kapsamında TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardı şartlarına tabidir.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
2889