LVT Test Laboratuvarları
EMC Standartları
EMC Standartları

EMC testlerinde, cihaz veya sistemin en uygun standartlara göre test edilmesi en kritik aşamalardan birisidir. EMC Standartları, ilgili terimleri

EMC Standartları

EMC Standartları

EMC testlerinde, cihaz veya sistemin en uygun standartlara göre test edilmesi en kritik aşamalardan birisidir. EMC Standartları, ilgili terimleri, kuralları ve EMC test yöntemlerini tanımlamaktadır. Ayrıca EMC standartları elektromanyetik yayınımlar için EMC emisyon test limitlerini, EMC bağışıklık test seviyelerini ve EMC bağışıklık testlerine karşı deneyden geçirilen cihazların performans kriterlerini belirlerler.

EMC Standartları, EMC test yöntemlerini, test ekipmanını ve test ortamını tanımlayarak ölçümleri karşılaştırılabilir ve tekrarlanabilir hale getirmeye yardımcı olur. EMC Standartlarının en önemli amacı, EMC testlerinde küresel bir uyum yakalayabilmektir. Bu küresel uyum başlıca ticaret engellerini azaltmaya yardımcı olur.


EMC Standartlarını genel olarak 4 kategoride incelemek mümkündür.


Temel Standartlar: EMC testi için gerekli şart ve koşulları belirler. Elektromanyetik uyumluluğa ulaşmak için gerekli kuralları tanımlar, EMC test yöntemlerini (EMC test teknikleri, EMC test düzenekleri, EMC test ekipmanı ve çevreyi) belirtir. Diğer EMC standartları (Ürün Standartları, Genel Standartlar vb.) temel EMC standartlarına atıfta bulunurlar. Bu standart grubuna örnek vermek gerekirse, IEC 61000-4-2 elektrostatik boşalma bağışıklık deneyi.

Genel Standartlar: Belirli bir ürün aile standardının bulunmadığı, belirli bir elektromanyetik ortamda (mesken / endüstriyel) çalışan ürünler için emisyon EMC test limitlerini ve EMC bağışıklık test seviyelerini belirler. Ayrıntılı ölçüm ve EMC test yöntemleri için Temel EMC Standartlarına atıfta bulunurken, genel ve biraz basitleştirilmiş EMC Ürün Standartlarıdır. Bu standart grubuna örnek vermek gerekirse, konut / ticari / hafif sanayi ortam için IEC 61000-6-3 (emisyon) ve IEC 61000-6-1 (bağışıklık); endüstriyel ortam için IEC 61000-6-4 (emisyon) ve IEC 61000-6-2 (bağışıklık).

Ürün Aile Standartları: Aynı ortamda çalışabilen, benzer uygulama alanlarına ve ortak genel özelliklere sahip bir ürün grubu için geçerlidir. Belirli ürün grubu için ilgili temel standartlara atıfta bulunur. Emisyon-bağışıklık EMC test sınırlarını ve EMC test seviyelerini belirtir. Bu standart grubuna örnek vermek gerekirse, IEC 61326 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanımlar; IEC 60601-1-2 Elektrikli tıbbi donanımlar

Ürün Standartları: Belirli bir ürün için geçerlidir ve temel standartlara atıf yaparak, emisyon EMC test sınırlarını ve bağışıklık EMC test seviyelerini belirtir. Bu standart grubuna örnek vermek gerekirse, IEC 62599-2 Yangın ve güvenlik alarm sistem bileşenleri için bağışıklık, IEC 60601-2-4 Kalp defibrilatörlerinin temel güvenliği ve önemli performansı için belirli özellikler.


İlk olarak cihazın veya sistemin EMC ürün standardının olup olmadığı araştırılır. Uygun ürün standardı, emisyon EMC test sınırlarını ve bağışıklık EMC test seviyelerini tanımlaması gerekmektedir. Eğer sadece emisyon EMC test sınırlarını veya sadece bağışıklık EMC test seviyelerini tanımlıyorsa, tanımlanmayan emisyon-bağışıklık değerleri için EMC ürün aile standardına başvurulabilir. Eğer uygun bir EMC ürün standardı yoksa EMC ürün aile standardı araştırılır.

Uygun EMC ürün aile standardı, emisyon EMC test sınırlarını ve bağışıklık EMC test seviyelerini tanımlaması gerekmektedir. EMC ürün standardına belirtmedikçe, EMC ürün aile standardında belirtilen emisyon-bağışıklık değerleri kullanılabilir. Eğer EMC ürün aile standardı yoksa EMC genel standartları kullanılır.

Uygun EMC genel standartlarının belirlenmesinde cihazın kullanımı amaçlanan ortam göz önüne alınmalıdır. Genel standartlar genelleştirilmiş ve basitleştirilmiş ürün standartlarıdır. Bu standartlar EMC temel standartlarına atıfta bulunurlar.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
4919