LVT Test Laboratuvarları
EMC Testi Elektromanyetik Uyumluluk TS EN 61000-4-3 / IEC 61000-4-3
EMC Testi Elektromanyetik Uyumluluk TS EN 61000-4-3 / IEC 61000-4-3

EMC Testi, bir cihazın veya sistemin elektromanyetik uygunluğunun kontrol edildiği testlerdir.

EMC Testi Elektromanyetik Uyumluluk TS EN 61000-4-3 / IEC 61000-4-3

EMC Testi Elektromanyetik Uyumluluk TS EN 61000-4-3 / IEC 61000-4-3

TS EN 61000-4-3 / IEC 61000-4-3 (Edition 4.0)

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)- Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme

Teknikleri - Işıyan, Radyo Frekans, Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi


EMC Testi, bir cihazın veya sistemin elektromanyetik uygunluğunun kontrol edildiği testlerdir. Elektromanyetik Uyumluluk Testinde (EMC Testi), herhangi bir elektrikli ve elektronik cihazın veya sistemin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışması hedeflenir. EMC Testi, genel olarak Bağışıklık EMC Testi ve Emisyon EMC Testi olarak iki kategoride incelenir. EMC Testi uygulamalarında kullanılan standartlarda belirtilen test limit değerleri ve test yöntemleri, cihaz veya sistemin özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

TS EN 61000-4-3 / IEC 61000-4-3 standardında belirtilen ışıyan, radyo frekans, elektromanyetik alan bağışıklık deneyi, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) bağışıklık deneylerinden (EMC Testi) biridir.

TS EN 61000-4-3 / IEC 61000-4-3 standardı radyasyon yoluyla yayılan elektromanyetik enerjiye maruz kalan elektrik ve elektronik cihazlar için elektromanyetik uyumluluk (EMC) bağışıklık kuralları ve deney metotlarını kapsar.

TS EN 61000-4-3 / IEC 61000-4-3 standardının amacı, radyo frekans elektromanyetik alanlara maruz kalan elektrik ve elektronik cihazların çalışma niteliklerinin değerlendirilmesi için ortak ve tekrar edilebilir bir esas oluşturmaktır.


Işıyan, Radyo Frekans, Elektromanyetik Alan Bağışıklık (Radiated Immunity) Deneyi:


Işıyan, Radyo Frekans, Elektromanyetik Alan Bağışıklık (Radiated Immunity) Deneyi, deneyi yapılan cihazın, güçlü elektromanyetik alana maruz kaldığında çalışma niteliklerini ve performansını değerlendirmektedir.

Işıyan, Radyo Frekans, Elektromanyetik Alan Bağışıklık (Radiated Immunity) EMC Testi, yankısız odada gerçekleştirilir. Bu oda iç yüzeylerinden yansımaları azaltmak için Radyo Frekans soğurucularla kaplanmıştır.

Deney düzenekleri, deneyden geçirilen cihazın masaüstü tip veya zemin üzerinde duran tipte olmasına göre değişiklik gösterebilir. Masaüstü cihazlar için, toprak referans düzlemi üzerinde bulunan 0,8 m yükseklikte tahtadan yapılmış bir masa bulunur. Zemin üzerinde duran cihazlar için, deneyden geçirilen cihaz yaklaşık 0,1 m kalınlığında iletken olmayan bir destek üzerine konulur. Anten ile deneyden geçirilen cihaz arasındaki mesafenin 3 m olması tercih edilir.Elektromanyetik Uyumluluk Deneylerinden (EMC Testi) olan Işıyan, Radyo Frekans, Elektromanyetik Alan Bağışıklık (Radiated Immunity) testinin deney seviyeleri şu şekildedir;

Seviye

Deney Alan Şiddeti (V/m)

1

1

2

3

3

10

x

Özel

“x” serbest bir seviyedir. Bu seviye, cihaz tanıtımında belirtilmelidir.


Bu çizelgede verilen değerler, gerçek etkileri benzeştirmek üzere 1 kHz’lik bir sinüs dalgası ile %80 genlikte modüle edilir.

Elektromanyetik Uyumluluk Testlerinden (EMC Testi) olan Işıyan, Radyo Frekans, Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi, deneyden geçirilen cihazın dört kenarının her birine, sinyal üreteci ve yükselteç tarafından iletilen sinyal üretme antenin dikey ve yatay yöneltilmesi suretiyle yapılır.


Bu Başlıklarıda İnceleyin
4726