LVT Test Laboratuvarları
EMC Testi Elektromanyetik Uyumluluk TS EN 61000-4-5 / IEC 61000-4-5
EMC Testi Elektromanyetik Uyumluluk TS EN 61000-4-5 / IEC 61000-4-5

EMC Testi, bir cihazın veya sistemin elektromanyetik uygunluğunun kontrol edildiği testlerdir.

EMC Testi Elektromanyetik Uyumluluk TS EN 61000-4-5 / IEC 61000-4-5

EMC Testi Elektromanyetik Uyumluluk TS EN 61000-4-5 / IEC 61000-4-5

TS EN 61000-4-5 / IEC 61000-4-5 (Edition 3.1) Standardı

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)- Bölüm 4-5: Deney ve Ölçme

Teknikleri - Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyleri


EMC Testi, bir cihazın veya sistemin elektromanyetik uygunluğunun kontrol edildiği testlerdir. Elektromanyetik Uyumluluk Testinde (EMC Testi), herhangi bir elektrikli ve elektronik cihazın veya sistemin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışması hedeflenir. EMC Testi, genel olarak Bağışıklık EMC Testi ve Emisyon EMC Testi olarak iki kategoride incelenir. EMC Testi uygulamalarında kullanılan standartlarda belirtilen test limit değerleri ve test yöntemleri, cihaz veya sistemin özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

TS EN 61000-4-5 / IEC 61000-4-5 standardında belirtilen Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) bağışıklık deneylerinden (EMC Testi) biridir.

TS EN 61000-4-5 / IEC 61000-4-5 standardı, anahtarlama ve yıldırım geçici rejimleri esnasında meydana gelen aşırı gerilimlerin sebep olduğu tek yönlü anî darbelere maruz kalan elektrik ve elektronik cihazlar için elektromanyetik uyumluluk (EMC) bağışıklık kuralları ve deney metotlarını kapsar.

TS EN 61000-4-5 / IEC 61000-4-5 standardının amacı, elektrikli ve elektronik cihazların ani yükselmelere maruz kalmaları durumunda çalışma niteliklerinin değerlendirilmesi için ortak ve tekrar edilebilir bir esas oluşturmaktır.


Anî Yükselmelere Karşı (SURGE) Bağışıklık Deneyi:

Anî Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi (SURGE Testi), elektriksel ve elektronik cihazların anahtarlama geçişlerinde ve yıldırım rejim tiplerine maruz kalmaları durumunda çalışma niteliklerini ve performansını değerlendirmektedir.

Elektromanyetik Uyumluluk Deneylerinden (EMC Testi) olan Anî Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi (SURGE Testi) test seviyeleri şu şekildedir;

Seviye

Açık devre çıkış deney gerilimi

kV

Line-to-Line

Line-to-Ground

1

-

0,5

2

0,5

1

3

1

2

4

2

4

x

Özel

Özel


“x” serbest bir seviyedir. Bu seviye, cihaz tanıtımında belirtilmelidir.


Anî Yükselmelere Karşı (SURGE Testi) Bağışıklık Deneyi gerçekleştirilirken, deneyden geçirilen cihaz bir referans toprak düzlemi üzerine yerleştirilir ve bu düzlemden 0,1 m kalınlığında yalıtkan bir malzemeyle yalıtılır.

Ani yükselmelere karşı (SURGE) bağışıklık EMC testinde deneyden geçirilen cihaza 0, 90, 180, 270 derecede, kutup (+,-) polarizasyonlarına, Line-to-Line ve Line-to-Ground olarak belirli tekrar sayılarında uygulama yapılır. Bu değerler, ürün için uyulması gereken EMC test standardına göre değişiklik gösterebilir. Bu şartlar altında deneyden geçirilen cihazın düzgün şekilde çalışıp çalışamadığını gözlemlenir.


Bu Başlıklarıda İnceleyin
4571