LVT Test Laboratuvarları
EMC Test: IEC 61000-4-6 Conducted Immunity
EMC Test: IEC 61000-4-6 Conducted Immunity

EMC Testi, bir cihazın veya sistemin elektromanyetik uygunluğunun kontrol edildiği testlerdir.

EMC Test: IEC 61000-4-6 Conducted Immunity

EMC Test: IEC 61000-4-6 Conducted Immunity

TS EN 61000-4-6 / IEC 61000-4-6 (Edition 4.0) Standardı

Elektromanyeyik Uyumluluk (EMC)- Bölüm 4-6: Deney ve Ölçme

Teknikleri - Radyo Frekans Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Deneyleri


EMC Testi, bir cihazın veya sistemin elektromanyetik uygunluğunun kontrol edildiği testlerdir. Elektromanyetik Uyumluluk Testinde (EMC Testi), herhangi bir elektrikli ve elektronik cihazın veya sistemin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışması hedeflenir. EMC Testi, genel olarak Bağışıklık EMC Testi ve Emisyon EMC Testi olarak iki kategoride incelenir. EMC Testi uygulamalarında kullanılan standartlarda belirtilen test limit değerleri ve test yöntemleri, cihaz veya sistemin özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

TS EN 61000-4-6 / IEC 61000-4-6 standardında Radyo frekans alanlar tarafından indüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık deneyi, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) bağışıklık deneylerinden (EMC Testi) biridir.

TS EN 61000-4-6 / IEC 61000-4-6 standardı 150 kHz’den 80 MHz’e kadar olan frekans bölgesinde, radyo frekans (RF) vericilerinden gelen elektromanyetik bozulmalara maruz kalan elektrik ve elektronik cihazlar için elektromanyetik uyumluluk (EMC) bağışıklık kuralları ve deney metotlarını kapsar.

TS EN 61000-4-6 / IEC 61000-4-6 standardının amacı, elektrikli ve elektronik cihazların RF vericiler tarafından iletilen elektromanyetik bozulmalara maruz kalmaları durumunda çalışma niteliklerinin değerlendirilmesi için ortak ve tekrar edilebilir bir esas oluşturmaktır.

Radyo Frekans Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (Conducted Immunity) Deneyi:

Radyo Frekans Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (Conducted Immunity) deneyinde elektrikli ve elektronik cihazlar, göz önüne alınan RF vericilerden gelen işaretleri, elektrik ve manyetik alanlardan meydana gelen bir bozulma kaynağına maruz bırakılır. Bu bozucu alanlar, deney düzeneğinden kaynaklanan gerilim ve akımların sebep olduğu elektrik ve manyetik yakın alanlar altında düzgün şekilde çalışıp çalışamadığını görmek için yapılır.

Radyo Frekans Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (Conducted Immunity) deneyi sırasında, ürün standardında belirtilen deney seviyeleri kullanılarak ve 1 kHz’lik bir sinüs dalga ile % 80 genlik modülasyonuna tâbi tutulmuş bozucu işaret kullanılır. Radyo Frekans vericilerden indüklenen bozucu işaretler 150 kHz’den 80 MHz’e kadar olan frekans bölgesinde uygulanır. Bu değerler, ürün için uyulması gereken EMC test standardına göre değişiklik gösterebilir.Elektromanyetik Uyumluluk Deneylerinden (EMC Testi) olan Radyo Frekans Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (Conducted Immunity) deneyi, test seviyeleri şu şekildedir;150 kHz – 80 MHz Frekans Aralığı

Seviye

Voltaj Seviyesi

U0 

V

U

dB (µV)

1

1

120

2

3

129,5

3

10

140

x

Özel

Özel


“x” serbest bir seviyedir. Bu seviye, cihaz tanıtımında belirtilmelidir.


Radyo Frekans Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (Conducted Immunity) Deneyi gerçekleştirilirken, deneyden geçirilen cihaz bir referans toprak düzlemi üzerine yerleştirilir ve bu düzlemden 0,1 m kalınlığında yalıtkan bir malzemeyle yalıtılır.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
4818