LVT Test Laboratuvarları
LVD Testi TS EN 62368-1 / IEC 62368-1 Standardı
LVD Testi TS EN 62368-1 / IEC 62368-1 Standardı

Bu standart Ses / video, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanları için güvenlik gereksinimlerini tanımlar.

LVD Testi TS EN 62368-1 / IEC 62368-1 Standardı

LVD Testi TS EN 62368-1 / IEC 62368-1 Standardı

 

TS EN 62368-1 / IEC 62368-1 Standardı

AUDİO/VİDEO, BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DONANIMI - BÖLÜM 1: GÜVENLİK KURALLARI


TS EN 62368-1 standardı geçtiğimiz senelerde yayınlanan güvenlik standartlarından biridir. Bu standart üretici odaklı, güvenlik deneyleri (LVD Testi) standardıdır.

TS EN 62368-1 standardı beyan gerilimi 600V’u aşmayan ticari cihazlar ve bunlara bağlı cihazları da kapsayan, batarya veya şebeke ile beslenen audio, video, bilgi ve iletişim teknolojileri ve ofis makinelerinin güvenlik deneylerini (LVD Testi) kapsar.

TS EN 62368-1 kapsamında bulunan cihazlardan bazıları; akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar, üç boyutlu yazıcılar, modem, router, televizyon, hesap makinası, fotokopi makinaları vb.leridir.


LVD Testi - Güvenlik Deneyleri

Elektriksel güvenlik deneyleri (LVD Testi) herhangi bir ticari elektriksel ürünün ilgili standartlara uygunluğunu doğrulamak için uygulanan deneylerdir. Çeşitli hükümet ve kuruluşlar, dünya çapında satılan elektrikli ürünler için gereksinimler geliştirmiştir. Çoğu pazarda, bir ürünün güvenlik standartlarına (LVD Testi) uyması zorunludur.

Bu standartlara (LVD Testi) uyumu doğrulamak için, ürün;

 • Yüksek Gerilim Testi
 • İzolasyon Direnç Testi
 • Toprak Süreklilik Testi
 • Kaçak Akım Testi
 • Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması

gibi güvenlik testlerini geçmelidir.


Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması: TS EN 62368-1 standardı dahilinde incelenen altı tür enerji kaynağı bulunmaktadır, bunlar;

 • Elektrik enerjisi,
 • Termal enerji (alevlenme ve yangın yayılması),
 • Kimyasal enerji,
 • Kinetik enerji,
 • Termal enerji (erişilebilir sıcak yüzeyler),
 • Radyasyon’dur.

Enerji kaynaklarının sınıflandırılması ilgili donanımın tüm bölümlerini içerecek şekilde yapılan muayene ve ölçmelerle gerçekleştirilir. Enerji kaynakları üç sınıfa ayrılır;

Enerji Kaynağı

Vücut Üzerindeki Etkisi

Tutuşabilir Materyaller Üzerindeki Etkisi

Sınıf 1

Hissedilebilir fakat acı vermeyen

Tutuşma olası değil

Sınıf 2        

Acı veren fakat yaralamayan.

Tutuşma olasıdır fakat alev yayılması limitli

Sınıf 3

Yaralayıcı.

Tutuşma olasıdır ve hızlı alev yayılımı


Dielektrik Dayanım Testi

Deney numunesinin güç devresi ile koruyucu topraklama devresi arasına uygulanır. Deney gerilimi, 50 Hz veya 60 Hz anma frekansına sahip olmalıdır. En büyük deney gerilimi, izolasyonların etkinliğini kontrol etmek amacıyla yalıtımlara uygulanmalıdır. Tahrip edici bir boşalma meydana gelmeme durumunda standart gereksinimleri sağlanmış olur.


İzolasyon Direnci Testi

Deney numunesinin güç devresi iletkenleri ile topraklama devresi arasında uygulanan 500 V doğru akım(D.C.) sonrasında ölçülen yalıtım direnci 2 MΩ’ dan küçük olmamalıdır.


Toprak Sürekliliği Testi

Toprak sürekliliğinde test numunesinin topraklama sisteminin güvenirliliği kontrol edilir. Koruyucu toprak terminali ile numunenin topraklı olması beklenen bölgeleri arasındaki her bir koruyucu topraklama devresinin direnci, uygun bir test donanımıyla ölçülmelidir. Test sonucu standartta belirtilen değerlere göre olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilir.


Kaçak Akım Testi

Kaçak akım testi, deney numunesinin erişilebilir yüzeyleri ile toprak arasına akan akımın uygun bir deney donanımıyla normal, anormal ve hata şartlarında ölçülmesidir. Deney sonucunda standardın verdiği limitler dahilinde kontroller gerçekleştirilir.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
5851