LVT Test Laboratuvarları
LVD Testi: Ürün Güvenliği
LVD Testi: Ürün Güvenliği

Tüm üreticilerin, piyasaya çıkardıkların ürünlerin gerekli güvenlik şartlarını sağlama zorunluluğu vardır. Pazarlar büyüdükçe bu gerekişinim uluslararası bir gereksinim halini almıştır.

LVD Testi: Ürün Güvenliği

LVD Testi: Ürün Güvenliği

LVD Testi : Genel Bakış


Tüm üreticilerin, piyasaya çıkardıkları ürünlerin gerekli güvenlik şartlarını sağlama zorunluluğu vardır. Pazarlar büyüdükçe bu gerekişinim uluslararası bir gereksinim halini almıştır. Ürün güvenliğinin gereksinimi dünya çapında kabul gören bir başlıktır.

Güvenliğin her ne kadar farklı anlamları da olsa , koşul ne olursa olsun kabul edilemeyen bir risk unsurunu içermemek olarak tanımlandığında tüm yaklaşımları kavrayacak ortak bir ifade yakalamak mümkün olacaktır.


Çağımızda hızlı üreten ve bunu pazara arz eden kazanmaktadır. Ürünlerin miktarındaki ve karmaşıklığındaki artış kullanıcıların ve mülklerin güvenliğini tehlikeye atabilecek potansiyel tehlikelerde bir artışa sebebiyet vermektedir.


Ürün güvenliği, geçerli yerel düzenlemelere ve standartlara bağı bir şekilde takip edilirken , bu verinin ve bilgininde kendi içerisinde güncellenmesinin sebebidir. Bu yaklaşım ve bilinç bir ürünün tüm yaşam döngüsünde güvenlik sınırları içinde kalmasını sağlayacak yaklaşımı beraberinde getirmektedir.


Bu yeni yaklaşım ayrıca, güvenlik sorunlarını, yaralanmaya neden olmadan önce hızla belirleyerek olumsuz olayları önleme noktasında fayda sağlamaktadır.


Ürün güvenliği kavramlarını kullanmadan önce ; ürün güvenliğinin ne olduğunu ve ürün güvenliğinin amacını anlamak gerekir. Ürün güvenliğinin temel amacı, ürün tehlikelerini belirlemek, ortadan kaldırmak veya kontrol etmek ve yapılan çalışmaları ve sonuçlarının etkinliğini belgelemektir.


Her anlamda kesin bir güvenlik kavramı maalesef mümkün değildir çünkü tüm tehlikeli koşullardan tamamen kurtulmak mümkün değildir. Olası tehlike kaynağı cihazın kendisi olabildiği gibi , çevre , kullanıcı gibi bir çok faktörde hesaba katılmalıdır. Bu nedenle güvenlik, hem algılanan hem de kabul edilen bir risk düzeyini ifade eden göreceli bir terimdir. İlk tasarım adımlarından ürünün elden çıkarılmasına kadar uygulanan bir disiplin olarak ürün güvenliği, riskin değerlendirilmesini ve kabul edilen veya reddedilen risk düzeyini gerektiren maliyet, zaman ve operasyonel etkinlik (performans) ile sınırlandırılan optimize edilmiş bir risk seviyesidir.


Bu, hem mühendislik hem de yönetim işlevleri için ürün güvenliği gereksiniminin temel kaynağıdır. Bazen ürün güvenliği, ürün güvenilirliği ile karıştırılır; ancak, en güvenilir ürün bile mutlaka güvenli olmayabilir. Ürün güvenilirliği gereklidir ancak bir ürünün güvenliğini sağlamak için tek başına yeterli değildir.


Ürün güvenliği, sistemin zararla sonuçlanacak şekilde başarısız olma olasılığını görür ve bu zararın ciddiyetini tahmin eder. Güvenilirlik mühendisliği, ciddiyeti göz ardı ederek olasılığı tek başına inceler ve ürünün bozulmamış bir performansla çalışma olasılığını değerlendirir, ancak birlikte var olan hataların ve zarar oluşturabilecek ortak nedenli tehditlerin potansiyelini göz ardı eder.


Bir ürün güvenlik programının uygulanması ve dikkatli bir şekilde yürütülmesi yoluyla güvenli bir ürün elde edilir. Bir ürün güvenliği programının amaçları aşağıdakileri sağlamaktır:


  • Operasyonel gerekliliklerle birlikte uyumlu ve uygun maliyetli olacak güvenlik gereksinimlerinin sağlanması
  • Tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılması veya ilgili riskin bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi
  • Diğer ürünlerden öğrenilen dersler de dahil olmak üzere geçmiş güvenlik verilerinin dikkate alınması ve kullanılması
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riski kabul edilebilir bir düzeye indirmek için alınan önlemlerin belgelenmesi
  • Tasarım, konfigürasyon veya operasyonel gereksinimlerdeki değişikliklerin, kabul edilebilir bir risk seviyesini koruyacak şekilde gerçekleştirilmesi
  • Ürünle bağlantılı herhangi bir tehlikeli maddenin atılmasının güvenli ve kolay olmasına önem verilmesi
  • Önemli emniyet verilerinin “alınan dersler” olarak belgelenmesi ve veri bankalarına, tasarım el kitaplarına veya kılavuz belgelere ilave edilmesi
  • Üretimden sonra tanımlanan tehlikelerin program kısıtlamalarına uygun olarak en aza indirilmesi
Bu Başlıklarıda İnceleyin
3962