LVT Test Laboratuvarları
Redresör Tip Testi TS EN 60146-1-1 / IEC 60146-1-1 Standardı
Redresör Tip Testi TS EN 60146-1-1 / IEC 60146-1-1 Standardı

TS EN 60146-1-1 Standardı , yarı iletken çeviriciler için tip testlerini ve yapılış kurallarını tanımlamaktadır.

Redresör Tip Testi TS EN 60146-1-1 / IEC 60146-1-1 Standardı

Redresör Tip Testi TS EN 60146-1-1 / IEC 60146-1-1 Standardı

TS EN 60146-1-1 / IEC 60146-1-1 Standardı

Yarı iletken çeviriciler  


Redresör Tip Testi TS EN 60146-1-1 / IEC 60146-1-1 Standardı, tahsis edilen bir ürün standardı kapsamına girmeyen veya özel nitelikleri tahsis edilen standardın kapsamına girmese bile bütün güç çeviricilerine uygulanır. Bu standardda, öncelikli olarak genelde çeviriciler ile ilgili temel kuralların belirlenmesi ve a.a gücünü d.a. gücüne veya tersine çevirmek için hat değiştirmeli çeviricilere uygulanabilen kuralların belirlenmesi öngörülmüştür. Standarttan bahsetmek gerekirse iki farklı deney çeşidi gereklidir. Tip testi ve Rutin testler.  Tip testi, bu standartta belirtilen performans kurallarını veya ayrı olarak özel performans kurallarını sağlayacak ürün tasarımının uygunluğunu doğrulamak için yapılmalıdır. Tip testlerinin birkaçı veya tümü, ürün kalitesinin sürdürüldüğünü doğrulamak için belirtilen aralıklarda tekrarlanabilir. Rutin testler ise, bu standarttaki kuralların karşılandığını doğrulamak için teslim edilmeden önce her bir numune üzerinde yapılmalıdır. Standarda göre “beyan değer plakası” üretici tarafından ürünle birlikte verilmelidir. Beyan değer plakası üzerinde şu bilgiler bulunmalıdır.


 1. Tanıtım referansı, imalatçının tip belirtimi ve seri numarası,
 2. Giriş fazlarının sayısı (bağlanması gerekli ise, nötr dahil) veya “d.a.”,
 3. Beyan giriş gerilimi (eviriciler durumunda, “beyan doğru gerilim” olarak adlandırılan),
 4. Beyan giriş akımı (eviriciler durumunda, “beyan doğru akım” olarak adlandırılan),
 5. Beyan giriş frekansı, var ise,
 6. Çıkış fazlarının sayısı (bağlanması gerekli ise, nötr dahil) veya “d.a.”,
 7. Beyan çıkış gerilimi (doğrultucular durumunda, “beyan doğru gerilim” olarak adlandırılan),
 8. Beyan çıkış akımı (doğrultucular durumunda, “beyan doğru akım” olarak adlandırılan),
 9. Beyan çıkış frekansı, var ise,
 10. Çıkış gerilim aralığı (çıkış gerilimi ayarlanabiliyor ise),
 11. Çıkış frekans aralığı (çıkış frekansı ayarlanabiliyor ise),
 12. Yükün karakteri (örneğin, sayıcı e.m.k., endüktif vb) bu şekilde sınırlandırılmış ise,
 13. Hizmet veya hizmet sınıfı tipi,
 14. Sırasıyla “tek düze” veya “tek düze olmayan” dahil bağlantı tipi (sadece tümleşkeler için),
 15. Güç kaynağının izin verilebilen muhtemel en büyük simetrik etkin (r.m.s) kısa devre akımı,
 16. Bu standarda atıf.


TS EN 60146-1-1 Tip testi aşağıdakileri kapsamalıdır.


 • Gözle muayene testi
 • Yalıtım testi
 • Hafif yük ve işlevsel deney
 • Beyan akım testi
 • Güç kaybının ölçülmesi
 • Sıcaklık artış testi
 • Yardımcı elemanların kontrolü testi
 • Kontrol donanımının özelliklerinin kontrolü testi
 • Koruma elemanlarının kontrolü testi


Başlıca tip testleridir.


Standartta isteğe bağlı deneyler de bulunmaktadır. Bu deneyler özel olarak anlaşma sağlanmış ise yapılmalıdır. Bu testler aşağıdakileri kapsamalıdır.

 • Aşırı akım yetenek deneyi
 • Doğal gerilim düzenlemesinin ölçülmesi
 • Dalgacık gerilimi ve akımının ölçülmesi
 • Harmonik akımların ölçülmesi
 • Güç faktörünün ölçülmesi
 • Bağışıklık deneyi
 • Radyo frekanslı ışıma ve iletim yoluyla yayılan bozulmalar
 • İşitilebilir gürültünün ölçülmesi
 • İlave deneyler


TS EN 60146-1-1 Tip testleri;


Yalıtım deneyleri:

Ürün içinde yalıtım sisteminin dielektrik dayanımının yeterli olduğunu göstermek için, testler rutin testler ile birlikte tip testleri olarak yapılmalıdır. Standarda uygun olarak ek, çift ve takviyeli yalıtımı doğrulamak için yüksek gerilim uygulaması yapılır. Deney sırasında elektriksel delinme meydana gelmez ise, deney başarılı geçmiştir. Yalıtım testine ilave olarak yalıtım direnci de ölçülmelidir.

Hafif yük deneyi ve işlevsel deney:

 Hafif yük deneyi, elektriksel devrelerin ve donanımın soğutma sisteminin bütün bölümlerinin şebeke devresi ile birlikte doğru olarak çalıştığını doğrulamak için yapılır. Rutin test için, çevirici beyan giriş gerilimine bağlanır. Tip testi için, donanımın işlevi ayrıca giriş geriliminin en büyük ve en küçük değerlerinde deneye tabi tutulur.

Beyan akım deneyi:

Deney, beyan akımda donanımın tatmin edici şekilde çalışacağını doğrulamak için yapılır. d.a. bağlantı uçları, doğrudan veya bir reaktör ile kısa devre edilmeli ve en az sürekli beyan doğru akımın akmasına sebep olacak değerde bir alternatif gerilim, çeviricinin a.a. bağlantı uçlarına uygulanmalıdır.

Güç kaybının belirlenmesi:

Tümleşke ve donanımdaki kayıplar, ölçmeleri esas alan hesaplamalar veya doğrudan ölçmeler ile tayin edilebilir. Çeviricinin güç kayıpları, bir hafif yük (olası en küçük yük) deneyi sırasında ve bir kısa devre deneyinde ölçülmelidir.

Sıcaklık artışı deneyi:

Çeviricideki sıcaklık artışı, en az uygun soğutma şartları altında akım deneyi için verilen deney şartlarında belirlenmelidir. Sıcaklık artışı belirtilen noktada ölçülmeli ve sonuç soğutma sisteminin tasarımını doğrulamak için kullanılmalıdır.

Yardımcı elemanların kontrolü:

Kontaktörler, pompalar, ardıştırma donanımı, vantilatörler, vb. kontrol edilmelidir. Uygun ise, bu kontrol hafif yük deneyi ile birlikte yapılmalıdır.

Kontrol donanımı özelliklerinin kontrolü 

Kontrol donanımının statik ve dinamik özellikleri her iki durumda da kontrol edilmelidir. Bu husus, donanımın tasarımlandığı değişim aralığı içinde bütün besleme gerilim değerlerinde tatmin edici şekilde çalıştığının kontrolünü kapsar.

Koruyucu elemanların kontrolü:

Koruyucu elemanların kontrolü, mümkün olduğunca donanımdaki bileşenleri beyan değerleri üzerinde zorlamaksızın yapılmalıdır.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
3806