LVT Test Laboratuvarları
TS EN 62271-1 (Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni) - Tip Testi
TS EN 62271-1 (Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni) - Tip Testi

Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri (Kesici, Ayırıcı, Yük Ayırıcı, Sigortalı Hücre, Hücre, Metal Clad, RMU, Metal Enclosure ve Beton Köşk) tip testleri.

TS EN 62271-1 (Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni) - Tip Testi

TS EN 62271-1 (Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni) - Tip Testi

TS EN/IEC 62271-1

YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ BÖLÜM 1: ALTERNATİF AKIM ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ İÇİN ORTAK ÖZELLİKLER


Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri (Kesici, Ayırıcı, Yük Ayırıcı, Sigortalı Hücre, Hücre, Metal Clad, RMU, Metal Enclosure ve Beton Köşk) tip testleri, yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için kurallar ve doğrulamanın tek düzeliğini elde etmek için yapılan tip testlerini içerir. Tip testleri bağımsız akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Tip testleri “LVTCERT Belgesi” almak için yapılması gereken testleri de ifade eder. Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzenlerinin her tipi için bütün kuralların ve karşılık gelen doğrulama yöntemlerinin belirlenmesinde yalnızca iki standart gereklidir:


-Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni düzenlerini (Kesici, Ayırıcı, Yük Ayırıcı, Sigortalı Hücre, Hücre, Metal Clad, RMU ve Beton Köşk)  kapsayan özel standartlarda “IEC 62271-1” olarak atıf yapılan temel standart,

-Bundan sonra ilgili yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni (Kesici, Ayırıcı, Yük Ayırıcı, Sigortalı Hücre, Hücre, Metal Clad, RMU ve Beton Köşk)standardı olarak da atıf yapılan özel yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni standardıdır.

 • TS EN/IEC 62271-1 Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 1: Alternatif Akım Anahtarlama Düzeni Ve Kontrol Düzeni İçin Ortak Özellikler
 • TS EN/IEC 62271-100 Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 100: Alternatif Akım Devre Kesicileri
 • TS EN/IEC 62271-102 Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 102: Alternatif Akım Ayırıcıları ve Topraklama Anahtarları
 • TS EN/IEC 62271-103 Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 103: 1 kV’un üzerinde ve 52 kV’a kadar (52 kV dâhil) Beyan Gerilimleri için Anahtarlar
 • TS EN/IEC 62271-105 Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 105: Alternatif Akımlı Anahtar Sigorta Birleşimleri
 • TS EN/IEC 62271-200 Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 200 :1kV Üzerinde ve En Yüksek 52 kV’a Kadar Olan Beyan Gerilimleri İçin Alternatif Akım Metal Mahfazalı Anahtarlama Ve Kontrol Düzeni
 • TS EN/IEC 62271-202 Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 202: Yüksek Gerilim/Alçak Gerilim Prefabrik Transformatör Merkezi


TS EN/IEC 62271-1 Standardı için tip testleri aşağıda listelenmiştir.

 • Dielektrik Deneyleri
 • Radyo Girişim Gerilimi (r.i.v) Deneyi
 • Direnç Ölçümü
 • Sürekli Akım Deneyi (Sıcaklık Artış Deneyi)
 • Kısa Süreli Dayanım ve Tepe Dayanım Akımı Deneyleri
 • Korumanın Doğrulanması
 • Sızdırmazlık Deneyi
 • Elektromanyetik Uyumluluk Deneyi (EMC Testi)
 • Yardımcı ve Kontrol Devreleri için İlave Deneyler
 • Vakumlu Kesiciler için X Işınımı Deney

 

1) Dielektrik Deneyleri

Dielektrik deneyleri, imalatçı tarafından başkaca belirtilmedikçe TS EN/IEC 60060-1 standardına uygun olarak tip testleri gerçekleştirilir. İmalatçı tarafından belirtilen beyan çalışma gerilimine uygun, deney gerilimi seviyeleri standarttan belirlenerek tip testi gerçekleştirilir.

2) Radyo Girişim Gerilimi (r.i.v) Deneyi

Bu deney, yalnızca 245 kV ve üzeri beyan gerilimi bulunan anahtarlama düzeni ve kontrol düzenine uygulanır. Radyo girişim testi, EMC emisyon testi olarak kabul edilir.

3) Direnç Ölçümü

Ana devre, yardımcı devreler ve topraklanmış metal parçaların direnç ölçümleri gerçekleştirilir.

4) Sürekli Akım Deneyi (Sıcaklık Artış Deneyi)

İmalatçı beyanına uygun akım değeri, deney numunesine uygulanır. Standardın belirtmiş olduğu noktalarda ısıl çiftler yardımı ile sıcaklık değerleri okunur. Bu değerlerin standardın belirtmiş olduğu limitleri aşıp aşmadığı doğrulanır. Isıl çifti yerleştirilen noktalarda son bir saatlik dilimde 1 ̊C’dan fazla bir sıcaklık değişimi olmadığı kontrol edilir.

5) Kısa Süreli Dayanım ve Tepe Dayanım Akımı Deneyleri

İmalatçı beyanına uygun kısa süreli dayanım ve tepe dayanım akımı deney numunesine uygulanır. Deney numunesi üzerinde herhangi bir deformasyon olmadan deney süresini tamamladığı doğrulanır.

6) Korumanın Doğrulanması

IP kodunun doğrulanması deneyi ile yabancı katı cisim veya su girişine karşı koruma dereceleri kontrolleri yapılır. IK kodunun doğrulanması deneyi ile mekanik darbelere karşı koruma derecesi doğrulanır.

7) Sızdırmazlık Deneyi

Sızdırmazlık deneyi amacı, mutlak sızıntı hızının, belirtilen izin verilen sızıntı hızı değerini aşmadığını göstermektir.

8) Elektromanyetik Uyumluluk Deneyi (EMC)

Emisyon deneyleri, yardımcı devreler ve kontrol devreleri için immunity deneyleri, yardımcı devreler ve kontrol devreleri için ilave EMC deneyleri tip testleri olarak gerçekleştirilir.

9) Yardımcı ve Kontrol Devreleri için İlave Deneyler

Fonksiyonel deneyler, Topraklanan metalik bölümlerin deneyine ait elektriksel süreklilik, yardımcı kontakların çalışma karakteristiklerinin doğrulanması, çevre deneyleri, dielektrik deneyleri olarak tip testleri yapılır.

10) Vakumlu Kesiciler için X Işınımı Deney

Vakumlu kesicilerin X ışınımı emisyon seviyelerinin deneyleri, yeni kesiciler üzerinde yapılmalıdır. Bu deney amacı, vakumlu kesicilerden yayılan X ışınının standardın belirtmiş olduğu limitleri aşmadığını doğrulamaktır.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
4685