LVT Test Laboratuvarları
TS EN / IEC 61587-1 (Elektronik Cihazlar için Mekanik Yapılara Ait Tip Deneyleri)
TS EN / IEC 61587-1 (Elektronik Cihazlar için Mekanik Yapılara Ait Tip Deneyleri)

Günümüz piyasasında Rack Kabin/Kabinet olarak adlandıran bu ürün ofis ya da evlerde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar sistemlerinin düzenini, güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır.

TS EN / IEC 61587-1 (Elektronik Cihazlar için Mekanik Yapılara Ait Tip Deneyleri)

TS EN / IEC 61587-1 (Elektronik Cihazlar için Mekanik Yapılara Ait Tip Deneyleri)

TS EN / IEC 61587-1

ELEKTRONİK CİHAZLAR İÇİN MEKANİK YAPILARA AİT TİP DENEYLERİ


Günümüz piyasasında Rack Kabin/Kabinet olarak adlandıran bu ürün ofis ya da evlerde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar sistemlerinin düzenini, güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır.

Her üründe olduğu gibi bu üründe de, Rack Kabin/Kabinet’ lerinde performansının doğrulanması için TS EN  / IEC 61587-1 kapsamında tip deneylerinin yapılması gerekmektedir. Ürünün performans seviyesine göre hem çevresel koşullara hem de mekanik zorlamalara karşı dayanımı olmalıdır. Rack Kabin/Kabinet’ lerin performans doğrulanması için aşağıda belirtilen tip deneylerinin yapılmalıdır.

  • Soğuk, Kuru Sıcaklık ve Yaş Sıcaklık Deneyleri

Rack Kabin/Kabinet’ lerin iklim seviyesi sınıflandırmasına göre tip deneyleri gerçekleştirilir.

-Soğuk Deneyi; Belirtilen iklim seviyesine göre IEC 60068-2-1 standardına uygun olarak 12 saat boyunca soğutma odasında bekletilerek gerçekleştirilir. Deney sonunda üründe herhangi bir deformasyon olmamalıdır.

-Kuru Sıcaklık Deneyi; Belirtilen iklim seviyesine göre IEC 60068-2-2 standardına uygun olarak 12 saat boyunca ısıtma odasında bekletilerek gerçekleştirilir. Deney sonunda üründe herhangi bir deformasyon olmamalıdır.

-Yaş Sıcaklık Deneyi; Belirtilen iklim seviyesine göre IEC 60068-2-30 standardına uygun olarak 2 çevrim şeklinde toplamda 48 saat boyunca gerçekleştirilir. Deney sonunda üründe herhangi bir deformasyon olmamalıdır.

  • Sanayi Atmosferi Deneyi

Rack Kabin/Kabinet’ lerin sanayi atmosferi seviyesi sınıflandırmasına göre tip deneyleri gerçekleştirilir. Deneyler için 4 gün boyunca 40ºC ve %80 Rh’ da IEC 60068-2-42, IEC 60068-2-43 ve IEC 60068-2-49’ a göre kükürt dioksit ve daha sonra 4 gün boyunca hidrojen sülfür deneyi gerçekleştirilir. Bu deneylerin akabinde de IEC 60068-2-11’ e göre tuzlu sis deneyi gerçekleştirilir. Deneylerin sonunda görsel muayene ve paslanma derecesi kontrolü yapılır.

  • Kaldırma Deneyi

Rack Kabin/Kabinet’ lerin statik ve mekanik yük sınıflandırmasına göre belirlenen kuvveti ürüne paralel olacak şekilde vinç vb. aletler yardımı ile uygulayarak yapılır. Tip deneyi sonunda üründeki elektriksel süreklilik kontrolü yapılır. Ölçülen direncin 0,1Ω aşmaması gerekmektedir.

  • Bükülmezlik Deneyi

Rack Kabin/Kabinet’ lerin statik ve mekanik yük sınıflandırmasına göre belirlenen kuvveti ürüne dik olacak şekilde sağa ve sola çekerek veya iterek gerçekleştirilir. Tip deneyi sonunda üründeki elektriksel süreklilik kontrolü yapılır. Ölçülen direncin 0,1Ω aşmaması gerekmektedir.

  • Nominal Yük Deneyi

Rack Kabin/Kabinet’ lerin statik ve mekanik yük sınıflandırmasına göre belirlenen yükleri ürünün gövde sacına ve zeminine 5 dakika boyunca uygulanır. Tip deneyi sonunda üründeki elektriksel süreklilik kontrolü yapılır. Ölçülen direncin 0,1Ω aşmaması gerekmektedir. Ayrıca gövde sacında 3 mm’ den fazla bir eğilme olmamalıdır.

  • Darbe Deneyi

Firma tarafından beyan edilen mekanik darbe koduna uygun olarak metal kısımlara ve cam veya plastik yüzeylere darbe deneyleri uygulanır. Tip deneyi sonunda üründe görsel muayene ve elektriksel süreklilik kontrolü yapılır. Ölçülen direncin 0,1Ω aşmaması gerekmektedir.

  • Toprağa Bağlantı Deneyi

Deney normal kullanımda operatör tarafında temasın olabileceği iletken yüzeyler ile toprak bağlantısı noktası arasında 10 A’ de direnç ölçümü gerçekleştirilecek kontrol edilir. Tip deneyi sonunda ölçülen dirençlerin 0,1 Ω’ u aşmaması gerekmektedir.

  • Alevlenebilirlik Deneyi

Deneyleri Rack Kabin/Kabinet’ lerin üzerinde bulunan plastik ürünlere gerçekleştirilir. Deney IEC 60695-11-10 standardına uygun olarak yanmazlık deneyine tabi tutulur. Tip deneyi sonrası ürünlerin performans seviyesi V2 sınıfında olmalıdır.

  • Koruma Derecesinin Doğrulanması (IP Kodu)

Firma tarafından belirtilen beyan koruma derecesine IEC 60529 standardına uygun olarak IP deneylerine tabi tutulur.

Rack Kabin/Kabinet’ lerin bu başlıklar altındaki belirtilen tip deneylerini başarılı bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
3591