LVT Test Laboratuvarları
Yanmazlık Testi TS EN/IEC 60695 Serisi
Yanmazlık Testi TS EN/IEC 60695 Serisi

Yanmazlık Testi TS EN/IEC 60695 standart serisi yangın tehlikesi deney metotlarını sınıflandıran ve aynı zamanda derecelendiren standart serileridir.

Yanmazlık Testi TS EN/IEC 60695 Serisi

Yanmazlık Testi TS EN/IEC 60695 Serisi

TS EN/IEC 60695 Serisi Standartları Hakkında


TS EN/IEC 60695 standart serisi yangın tehlikesi deney metotlarını sınıflandıran ve aynı zamanda derecelendiren standart serileridir. TS EN/IEC 60695 standart serileri kapsamında hammadde veya yarı mamul malzemelerin yangın tehlikesi deneyleri gerçekleştirilir.

Başlıca TS EN/IEC 60695 Serisi Standartlar aşağıdaki gibidir.


TS EN/IEC 60695-2-10: Yangın tehlikesi deneyi-Bölüm 2-10: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Kızaran tel cihazı ve ortak deney işlemi

Bu deney işlemi yanması muhtemel ürünlerin kızaran tel deneyi kontrollerini içermesi yanı sıra kızaran tel cihazının olması gereken teknik şartları da içermektedir.. Deney numunesi, standardın belirtmiş olduğu şartlarda kızaran tele değdirilir. Bu esnada deney numunesi üzerinde oluşan alev yüksekliği ölçülür. Deney esnasında damlama olup olmadığı ve deney numunesi altındaki özel kağıdın tutuşup tutuşmadığı gözlemlenir. Deney sonucu bu gözlemler sonucunda belirlenir.

 

TS EN/IEC 60695-2-11: Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-11: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri-Nihai ürünler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi yöntemi (GWEPT)

Bu deney nihai ürünlerin kızaran tel deneyi kontrollerini içerir. Deney numunesi, standardın belirtmiş olduğu şartlarda kızaran tele değdirilir. Bu esnada deney numunesi üzerinde oluşan alev yüksekliği ölçülür. Deney esnasında damlama olup olmadığı ve deney numunesi altındaki özel kağıdın tutuşup tutuşmadığı gözlemlenir. Deney sonucu bu gözlemler sonucunda belirlenir.


TS EN/IEC 60695-11-5: Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 11-5: İğne Alevi Deneyi

İğne alevi deneyi, herhangi bir ürünün, standartta belirtilen özelliklerdeki herhangi bir parçasına uygulanabilir. Deney süresi boyunca damlama olup olmadığı kontrolleri gerçekleştirilir ve deney numunesi altında bulunan özel pamuk parçasını tutuşturup tutuşturmadığı gözlemlenir. Deney sonucu bu işlemlerin sonunda oluşan duruma göre belirlenir.


TS EN/IEC 60695-11-10: Yangın Tehlikesi Deneyi - 50W’lık Yatay ve Düşey Alev Metotları Deneyi

50 W’lık Yatay ve düşey alev metotları deneyi ile ham haldeki ürünlerin yanma kategorileri belirlenir. TS EN//IEC 60695-11-10 standardı kapsamında 2 adet deney metodu bulunmaktadır. Düşey alev metodu ve yatay alev metodu olarak ikiye ayrılır. Bu deneyler sonucunda ham haldeki ürünün yanmazlık kategorisi belirlenmiş olur.


Bu Başlıklarıda İnceleyin
6012