LVT Test Laboratuvarları
EMC Testi TS EN 60034-1 / IEC 60034-1 Standardı
EMC Testi TS EN 60034-1 / IEC 60034-1 Standardı

TS EN 60034-1 standardı, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ürün standartlarından biridir.

EMC Testi TS EN 60034-1 / IEC 60034-1 Standardı

EMC Testi TS EN 60034-1 / IEC 60034-1 Standardı

TS EN 60034-1 / IEC 60034-1 Standardı

DÖNER ELEKTRİK MAKİNELERİ-BÖLÜM1:BEYAN KARAKTERİSTİKLERİ ve ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ

TS EN 60034-1 standardı, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ürün standartlarından biridir. Döner elektrik makineleri ürün üreticileri, ürünlerini TS EN 60034-1 standardına göre tasarlar ve test (EMC Testi) ettirirler.

TS EN 60034-1 standardı; Bir döner elektrik makinesinin çalışması için gerekli olan ve içine monte edilen elektronik bileşenler (örneğin döner uyartım düzenleri) makinenin elektrik ekipmanı için elektromanyetik uyumluluk (EMC) ile ilgili bağışıklık ve emisyon gereksinimlerini kapsar.


TS EN 60034-1 standardının amacı, Döner elektrik makineleri için elektromanyetik uyumluluğu (EMC) için genel özellikleri ve deneyleri (EMC Testi) belirtmektir.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Deneyleri:

Elektromanyetik Uyumluluk deneyleri (EMC Testi) herhangi bir elektrikli ve elektronik cihazın veya sistemin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışmasının kontrol edildiği testlerdir. EMC Testleri genel olarak, bağışıklık ve emisyon olmak üzere 2 genel kategoride incelenir.

Bağışıklık EMC Testleri;

Bağışıklık Deney Seviyeleri

Elektronik devreler içermeyen makineler 

Elektronik devreler içermeyen makineler, normal işletme şartları altında elektromanyetik yayılmalara duyarlı değildir ve bundan dolayı bağışıklık deneyleri gerekmez.

Elektronik devreler içeren makineler

Makinelerin içinde yer alan elektronik devreler genellikle pasif bileşenler (örneğin; diyotlar, dirençler,

varistörler, kondansatörler, parafudurlar, endüktans bobinleri gibi) kullandığı için bağışıklık deneyleri gerekli değildir.

 

Yayılma

Fırçasız makineler

Işınan ve iletilen yayılmalar CISPR 11 Sınıf B Grup 1 kurallarıyla uyumlu olmalıdır (bkz. Çizelge B.1).

 Fırçalı makineler

Işınan ve iletilen (uygulanabilirse) yayılmalar CISPR 11 Sınıf A Grup 1 kurallarıyla uyumlu olmalıdır (bkz.Çizelge B.2).

Uyarı: Sınıf A donanımının endüstriyel ortamda kullanılması amaçlanmıştır. Kullanıcı için hazırlanan

dokümanlarda, iletilen ve ışınan bozulmalar nedeniyle diğer ortamlarda elektromanyetik uyumluluğun (EMC) sağlanmasında potansiyel zorlukların olabileceğine dikkat çekecek biçimde bir ifade konulmalıdır.

Yayılma deneyleri

Tip deneyleri, CISPR 11, CISPR 14 ve CISPR 16’dan uygun olanına göre yapılmalıdır.

Fırçasız makineler

Fırçasız makineler Madde 13.3.1’deki yayılma sınırlarıyla uyumlu olmalıdır.

NOT; Sincap kafesli endüksiyon motorlarından gelen yayılma her zaman çok düşük olduğu için deneye ihtiyaç duyulmamıştır.


Fırçalı makineler

Fırçalı makineler yüksüzken deneye tabi tutulduğunda Madde 13.3.2’deki yayılma sınırlarıyla uyumlu olmalıdır.

Not 1 - Yüksüz ölçme, yükün yayılma üzerindeki etkisi ihmal edilebilir olması nedeniyle yapılır.

Not 2 - d.a. makineler doğrudan a.a. beslemesine bağlanmadığı için, bu makinelerden kaynaklanan iletilen

yayılma yoktur.

Not 3 - Topraklama fırçalarından gelen yayılma her zaman çok düşük olduğu için deneye ihtiyaç duyulmamıştır

5207