LVT Test Laboratuvarları
Ürün Belgelendirme
Ürün Belgelendirme

TÜRKAK’ dan akredite ürün belgelendirme kuruluşu olarak üreticinin ve tüketicinin ihtiyaçlarına en uygun hizmeti vermekle birlikte ürünün belirtilen standartlara uygun olduğu güvencesini

Ürün Belgelendirme

Ürün Belgelendirme

ÜRÜN BELGELENDİRME NEDİR?


TÜRKAK’ dan akredite ürün belgelendirme kuruluşu olarak üreticinin ve tüketicinin ihtiyaçlarına en uygun hizmeti vermekle birlikte ürünün belirtilen standartlara uygun olduğu güvencesini üçüncü taraf olarak sağlamaktayız. Ürün belgesi ürünün aynı standartlara devamlı olarak uygun üretildiğini belgelemektedir. Bu süreç firma bazlı değil ürün bazlı yürütülmektedir.


ÜRÜN BELGELENDİRME SÜRECİNİN FAYDALARI


TS EN / IEC / ISO 17065 standardı kapsamında akredite bir kuruluş olarak belgeler üzerinde yer alan TÜRKAK logosu ulusal ve uluslararası alanda geçerlilik sağlamaktadır. Akredite belgeli ürün tercih edilmesi;

  • İş faaliyetlerini iyileştirir ve riskleri azaltır.
  • Uluslararası pazara girişte olanak sağlar.
  • Tedarik sürecinden kaynaklı sıkıntılar ortadan kaldırılmış olur ve risklerden doğan maliyeti azaltır.
  • Üreticilerin üretim faaliyetlerinde devamlı olarak tetkik yapmasına gerek bırakmayarak şirket verimliliğini arttırır.
  • Ürün belgelendirme faaliyetlerinin nesnel kayıtlara dayanması firmalara sürekli iyileşme için yönelme sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırır.


ÜRÜN BELGELENDİRME – LVT Cert


Ürün belgelendirme faaliyet sürecimiz firmalarımıza göndermiş olduğumuz başvuru formu ile başlamaktadır. Başvuru uygun olarak değerlendirilip kaydedildikten sonra denetim süreci için firma ile mutabık kalınarak denetim planı oluşturulur. Denetimler sırasında OD CIG023 Teknik İnceleme Raporu kullanılarak kalite yönetim sisteminin aktif bir şekilde işlendiği denetçiler tarafından kontrol edilip rutin deneyler gerçekleştirilmektedir. Denetim sonucunda denetim ekibi tarafından varsa uygunsuzluklar belirlenir. Firmaların uygunsuzluklarını başarılı bir şekilde kapatması ile denetim ekibi, üçüncü taraf olan karar verici ve belgelendirme müdürünün onayı ile belgelendirme süreci başlar. Sürekliliğin belgelendirilmesi amacıyla kuruluşumuz her 11-13 aylık periyotlarla üretim yeri incelemesi gerçekleştirmektedir.


Standart malzemelerin, ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin amaçlarına uygun olmasını sağlamak için tutarlı bir şekilde kullanılabilecek gereksinimleri sağlar.

Güvenli ve emniyetli ürün oluşturmak, kuruluşların planlama, tasarım, geliştirme, test etme uygulama ve hizmetten çıkarma için iyi tanımlanmış süreçlere ve yöntemlere sahip olmasını gerektirir.

Belirli bir standarda uygunluğunu kanıtlayan ve takip eden denetim süreci ile üretimin denetlendiğini gösteren bir ürüne etiket yapıştırılır. Belgelendirme sertifikası verildikten sonra belgelendirme kuruluşu fabrikayı sürekli olarak denetleyecek ve güvenlikte herhangi bir azalma olmadığından emin olmak için rastgele seçilen ürünleri denetleyecektir.

Ürün test etme ve belgelendirme kuruluşları, bir ürünü nesnel kritere göre değerlendirir. Bu ürünün iyi ve kaliteli olduğu veya birinin onu koymak isteyeceği amaca uygun olduğu anlamına gelmez. Bir ürünün test edilen standarda uygunluğu basitçe, bir standardın gerekliliklerini karşıladığını veya karşılamadığını gösterir.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
4611