LVT Test Laboratuvarları
Ürün Belgelendirme Nedir ?
Ürün Belgelendirme Nedir ?

Ürünün bağlı olduğu standartlara ve diğer uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir.

Ürün Belgelendirme Nedir ?

Ürün Belgelendirme Nedir ?

ÜRÜN BELGELENDİRME NEDİR ?


Ürünün belgeye sahip olması; Ürünün bağlı olduğu standartlara ve diğer uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir.

Buna bağlı olarak ürün belgelendirme koşullarına uygun olarak üretilen ürünlerin, insan sağlına ve çevreye herhangi bir zararı bulunmaz.

Piyasa koşullarında Türk standartlarına uygunluk belgesi olarak bilinen ürün belgesi hizmeti, akreditasyon kuralları içerisinde (kapsamımızda yer alan ürünler temel alınarak) laboratuvarımız bünyesinde TS EN ISO/IEC 17065 kapsamında sağlanmaktadır. Aşağıda yer alan kapsamımız doğrultusunda yer alan standartlar dâhilinde akredite hizmeti sağlayan sayılı kuruluşlardan, bazı standartlarda ise tek kuruluş olmamız övünç kaynağımızdır.

Akreditasyon kapsamında gösterilen faaliyetler çerçevesinde alınmış olan ürün belgesi, O ürünün dış pazarlara da kolayca açılmasına olanak sağlamaktadır. Çünkü akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş olan uygunluk belgesine sahip bir ürün, bu ürün için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder.

Akredite hizmetlerin küresel kabulü noktasında ise akreditasyon hizmetinin kendisinin güvenirliği konusunda soru işaretleri oluşmaktadır. Akreditasyon kuruluşları arasındaki güven mekanizması sayesinde akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulmuş olan IAF (Uluslararası akreditasyon forumu), ILAC (Uluslararası laboratuvar akreditasyonu birliği), EA (Avrupa akreditasyon birliği) vb. uluslararası veya bölgesel örgütler ile yapılmakta olan çok taraflı tanınma anlaşmaları sayesinde bu güven ortamı tesis edilmektedir. Böylelikle akredite olarak alınan ürün belgesi sayesinde, ürünün hem iç pazarda hem de dış pazarda kullanımı kolaylaşmış olmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17065 standardı kapsamında ürün belgesi hizmeti laboratuvarımız bünyesinde akredite olarak sağlanmaktadır. Ürün belgesi kapsamımız aşağıda yer almaktadır.

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni

TS EN 61439-1 IEC 61439-1

TS EN 61439-2 IEC 61439-2

TS EN 61439-3 IEC 61439-3

TS EN 61439-4 IEC 61439-4

TS EN 61439-5 IEC 61439-5

TS EN 61439-6 IEC 61439-6

TEDAŞ-MYD/2003-006.B
TEDAŞ-MYD/2004-046.A

Boş Mahfazalar 

TS EN 62208 IEC 62208

Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni

TS EN 62271-1 IEC 62271-1

TS EN 62271-100 IEC 62271-100

TS EN 62271-102 IEC 62271-102

TS EN 62271-103 IEC 62271-103

TS EN 62271-200 IEC 62271-200

TS EN 62271-202 IEC 62271-202

Kutular ve Mahfazalar

TS EN 60670-1 IEC 60670-1

TS EN 60670-21 IEC 60670-21

TS EN 60670-22 IEC 60670-22

TS EN 60670-23 IEC 60670-23

TS EN 60670-24 IEC 60670-24

Rack Kabinler, Raflar, Alt Raflar ve Şase 

TS EN 61587-1 IEC 61587-1

Boru Sistemleri 


TS EN 61386-1 – IEC 61386-1

TS EN 61386-21 – IEC 61386-21

TS EN 61386-22 – IEC 61386-22

TS EN 61386-23 – IEC 61386-23

TS EN 61386-24 – IEC 61386-24


Ürün belgesi için öncelikle ürünün kapsamımızda yer alan bir ürün grubuna dâhil olması gerekmektedir. Akabinde ise o ürüne ait olan akredite tip test raporunun sunulması gerekmektedir. Tip test raporları için laboratuvarımız bünyesinde TS EN ISO/IEC 17065 kapsamımızda yer alan tüm ürünlerin, aynı zamanda TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında tip testleri yapılmaktadır. Ürün belgelendirme sürecinde buna bağlı olarak ister harici bir akredite tip test raporu, isterse de laboratuvarımız bünyesinde alınmış olan bir akredite tip test raporu sunulması akabinde, rapor incelemesi olumlu olan numuneler için belgelendirme başvurusu kabul edilmektedir.


Ürün Belgesi başvurusu nasıl yapılır?


Ürün belgesi, tip testleri olumlu olarak sonuçlanan numunenin TS EN ISO/IEC 17065 kapsamımızda yer alması sonucu başvurusu alınır.
Ürün belgesi başvurusunu www.lvt.com.tr adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak veya başvuru formu adresinden ulaşarak formu doldurup başvuruyu yapabilirler. Başvuru süreci olumlu olarak tamamlanan firmalar için ürünün başlangıç deneyini ve ürün tedarikçisinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin denenmesini dikkate alan periyodik kontrolü içerir.

LVT Ürün Belgesi almaya hak kazanan firmalar belge geçerliliğini devam ettirebilmeleri için  11-13 aylık periyotları içerisinde firmanın kalite yönetim sistemi, üretim yeri, rutin deney yapabilme yetisi (uygulanabilir olduğunda) ve belgeli ürünü aynı özellikte üretip üretemediğinin kontrolü yapılır. Yapılan bu kontrollerin (Gözetim denetimi) olumlu olarak sonuçlanması ile LVT Ürün Belgesi geçerliliğini devam ettirecektir.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
3496