LVT Test Laboratuvarları
Elektromanyetik Uyumluluk Deneyleri (EMC Testleri)
Elektromanyetik Uyumluluk Deneyleri (EMC Testleri)

Bu günlerde artan otomasyon, kablosuz iletişim ve güvenlik gereksinimleri, EMC testlerinin önemini daha çok ortaya çıkarmaktadır.

Elektromanyetik Uyumluluk Deneyleri (EMC Testleri)

Elektromanyetik Uyumluluk Deneyleri (EMC Testleri)

Bu günlerde artan otomasyon, kablosuz iletişim ve güvenlik gereksinimleri, EMC testlerinin önemini daha çok ortaya çıkarmaktadır. Bunun nedeni, elektronik ve elektromekanik cihazların veya sistemlerin sorunsuz ve güvenli çalışmasının sağlanmasıdır.

EMC, Elektromanyetik Uyumluluk teriminin kısaltmasıdır. Elektromanyetik Uyumluluk, elektronik ve elektromekanik cihaz ve sistemlerin amaçlanan ortamlarında, amaçlanan çalışmasını birbirine müdahale etmeden gerçekleştirmesi anlamına gelir. EMC Testleri ise 

Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili şartların yerine getirilmesi için gerçekleştirilen deneylerdir. EMC ile ilgili olarak temel iki koşul bulunmaktadır. Bunlar;

  • Ortamdaki diğer cihaz veya sistemleri etkilemeyen. (Emisyon)
  • Ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeyen. (Bağışıklık)


EMC Testlerinden emisyon standartlarına örnek olarak; CISPR11, CISPR14-1, CISPR15, CISPR32, 61000-3-2, 61000-3-3 verilebilir.


EMC Testlerinden bağışıklık standartlarına örnek olarak; 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-8, 61000-4-11 verilebilir.


Bir elektronik veya elektromekanik cihaz üreticisi, EMC uygunluğu için ürettiği cihazı EMC Testlerinden geçirmelidir. Her ülke kendi EMC düzenlemelerini çıkarmaktadır. Bu düzenlemeler genellikle çok uluslu düzenlemelere atıf yapmaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği ülkeleri 2014/30/EU EMC direktifine atıfta bulunmaktadır. Birçok ülke, bir ürünü ithal eden veya satan firmaların, ürünün ithal edildiği veya satıldığı ülkenin yasalarına veya direktiflerine uygun olmasını sağlamalıdır. Avrupa Birliği ülkeleri için bu uygunluk işareti CE’dir (AB Uygunluk işareti).


EMC Testlerinde önemli noktalardan birisi de cihazın en uygun standartlara göre testlerinin gerçekleştirilmesidir. İlk olarak cihazın veya sistemin EMC ürün standardının olup olmadığı araştırılır. Eğer mevcut bir EMC ürün standardı yoksa EMC ürün aile standardı araştırılır. Eğer EMC ürün aile standardı yoksa EMC genel standartları kullanılır. Bu standartlar EMC temel standartlarına atıfta bulunurlar.

4416