LVT Test Laboratuvarları
EMC Testi TS EN 12015 / EN 12015 ve TS EN 12016 / EN 12016 Standardı
EMC Testi TS EN 12015 / EN 12015 ve TS EN 12016 / EN 12016 Standardı

TS EN 12015 ve TS EN 12016 standartları, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ürün standartlarındandır.

EMC Testi TS EN 12015 / EN 12015 ve TS EN 12016 / EN 12016 Standardı

EMC Testi TS EN 12015 / EN 12015 ve TS EN 12016 / EN 12016 Standardı

TS EN 12015 / EN 12015:2014 Standardı

TS EN 12016 / EN 12016:2013 Standardı


ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC) - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVEN VE BANTLAR İÇİN - 12015: EMİSYON STANDARDI - 12016: BAĞIŞIKLIK STANDARDI

TS EN 12015 ve TS EN 12016 standartları, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ürün standartlarındandır. Asansör, yürüyen merdiven ve bant cihaz üreticileri, ürünlerini TS EN 12015 ve TS EN 12016 standartlarına göre tasarlar ve test (EMC Testi) ettirirler.

TS EN 12016 standardı, asansör, yürüyen merdiven ve bant cihaz ve sistemler için temel EMC bağışıklık ölçme ve yöntemleri; TS EN 12015 standardı ise bu donanımlar için emisyon kurallarını kapsar.

TS EN 12015 ve TS EN 12016 standartlarının amacı, binalara kalıcı olarak kurulması amaçlanan asansörlerin, yürüyen merdiven ve bantların elektromanyetik uyumluluğu (EMC) için genel özellikleri ve deneyleri (EMC Testi) belirtmektir. Bu standartlar, radyo verici istasyonları, demiryolları, ağır sanayi tesisleri ve elektrik santralleri gibi elektromanyetik ortamlara uygulanmamaktadır.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Deneyleri:

Elektromanyetik Uyumluluk deneyleri (EMC Testi) herhangi bir elektrikli ve elektronik cihazın veya sistemin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışmasının kontrol edildiği testlerdir. EMC Testleri genel olarak, bağışıklık ve emisyon olmak üzere 2 genel kategoride incelenir.

TS EN 12015 standardında belirtilen Emisyon EMC Testleri;

  • Işınım Yoluyla Yayılım (Radiated Emission) Testi
  • İletim Yoluyla Yayılım (Conducted Emission) Testi
  • Harmonikler (Harmonics) Testi - TS EN 61000-3-2
  • Süreksiz Bozulma (Click) Testi

TS EN 12016 standardında belirtilen Bağışıklık EMC Testleri;

  • Elektrostatik Boşalma (Electrostatic Discharge (ESD)) Testi - TS EN 61000-4-2
  • Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan (Radiated Immunity) Testi - TS EN 61000-4-3
  • Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Ani Darbe (Electrical Fast Transients / Burst) Testi - TS EN 61000-4-4
  • Ani Yükselmeler (Surge) Testi - TS EN 61000-4-5
  • RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar (Conducted Immunity) Testi - TS EN 61000-4-6
  • Gerilim Çukurları ve Kısa Kesintiler (Voltage Dips and Interruptions) Testi - TS EN 61000-4-11

Bağışıklık Deney Seviyeleri

Ortak Güç Girişler için;

EMC Testi

Bağışıklık Deney Seviyesi

Performans Kriteri

ESD (Elektrostatik Boşalma)

61000-4-2

Temasla: ±4 kV 

Hava yoluyla: ±8 kV 

B

Radiated Immunity (Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan) 61000-4-3

10 V/m 80 MHz – 1,785 GHz
3 V/m 1,840 GHz – 2,655 GHz

%80 AM – 1 kHz

A


AC Güç (Faz başına 100A’e kadar) Girişler için;

   

EMC Testi

Bağışıklık Deney Seviyesi

Performans Kriteri

Burst (Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Ani Darbe)

61000-4-4

±1 kV

5 kHz

B

Surge (Ani Yükselmeler)

61000-4-5

±1 kV Line to Line

±2 kV Line to Ground

B

Conducted Immunity (RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar)

61000-4-6

3 V/m

0,15 MHz – 80 MHz

%80 AM – 1 kHz

A

Voltage dips - Interruptions (Gerilim Çukurları ve Kısa Kesintiler)

61000-4-11

%0 UT=1 çevrim

%70 UT=25 çevrim

%40 UT=10 çevrim

%0 UT=250 çevrim

B-C


DC Güç (Faz başına 100A’e kadar) Girişler için;

EMC Testi

Bağışıklık Deney Seviyesi

Performans Kriteri

Burst (Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Ani Darbe)

61000-4-4

±0,5 kV

5 kHz

B

Surge (Ani Yükselmeler)

61000-4-5

±0,5 kV

B

Conducted Immunity (RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar)

61000-4-6

3 V/m

0,15 MHz – 80 MHz

%80 AM – 1 kHz

A

 

Performans Kriterleri

Performans Kriteri A: Cihazın aparatı / kendisi amaçlandığı şekilde çalışmaya devam edecektir. Cihazın amaçlandığı şekilde kullanıldığında, performans düşüşü veya işlev kaybı üreticisi tarafından belirtilen performans seviyesinin altında izin verilmez.

Performans Kriteri B: Cihazın aparatı / kendisi, testten sonra tasarlandığı gibi çalışmaya devam edecektir. Cihazın aparatı veya kendisi amaçlandığı şekilde kullanıldığında, performans düşüşü veya işlev kaybı üreticisi tarafından belirtilen performans seviyesinin altında izin verilmez. Ancak, test sırasında performans düşüşüne izin verilir.

Performans Kriteri C: İşlevin kendiliğinden geri kazanılabilir olması veya kontrollerin çalıştırılmasıyla restore edilebilmesi şartıyla, işlevin geçici olarak kaybına izin verilir.

Performans Kriteri D: Cihazın aparatı / kendisi ve ilgili emniyet bileşenleri, amaçlandığı gibi çalışmaya devam edecektir. Güvenli modda bir arıza dışında performans düşmesine veya işlev kaybına izin verilmemektedir.

3748