LVT Test Laboratuvarları
EMC Testi TS EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2 & TS EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3 Standardı
EMC Testi TS EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2 & TS EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3 Standardı

EMC Testi TS EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2 & TS EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3 Standardı

EMC Testi TS EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2 & TS EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3 Standardı

TS EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2 & TS EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3 Standardı

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)- BÖLÜM 3-2: HARMONİK AKIM YAYINIMLARI İÇİN SINIRLAR BÖLÜM 3-3: GERİLİM DEĞİŞİKLİKLERİ, GERİLİM DALGALANMALARI VE KIRPIŞMA SINIRLARI


EMC Testi, bir cihazın veya sistemin elektromanyetik uygunluğunun kontrol edildiği testlerdir. Elektromanyetik Uyumluluk Testinde (EMC Testi), herhangi bir elektrikli ve elektronik cihazın veya sistemin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışması hedeflenir. EMC Testi, genel olarak Bağışıklık EMC Testi ve Emisyon EMC Testi olarak iki kategoride incelenir. EMC Testi uygulamalarında kullanılan standartlarda belirtilen test limit değerleri ve test yöntemleri, cihaz veya sistemin özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

TS EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2 standardında belirtilen beyan akımı faz başına 16 A’ya kadar (16 A dahil) olan cihazlar için harmonik akım yayınımlarının ölçüldüğü deney ve TS EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3 standardında belirtilen beyan akımı faz başına 16 A’ya kadar (dahil) olan ve şartlı bağlantıya tabi olmayan cihazlar için alçak gerilim besleme sistemlerindeki gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınırlarının ölçüldüğü deney, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) emisyon deneylerindendir (EMC Testi).

TS EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2 standardı düşük gerilim dağıtım sistemlerine bağlanması düşünülen ve faz başına giriş akımı 16 A’ya kadar (16 A dahil) olan elektrik ve elektronik cihazlarda genel elektrik şebeke sistemi içine enjekte edilen harmonik akımları için elektromanyetik uyumluluk (EMC) emisyon sınırlarını kapsar. TS EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3 standardı ise, bu cihazların düşük voltajlı sistemlerde etkilenen voltaj dalgalanmalar ve titreşimlerin elektromanyetik uyumluluk (EMC) emisyon sınırlarını kapsar.

TS EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2 standardının amacı, beyan akımı faz başına 16 A’ya kadar (16 A dahil) olan elektrikli ve elektronik cihazların harmonik akım yayınımlarının sınırlarının belirlenmesidir. TS EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3 standardının amacı ise, belirtilen cihazların gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınırlarının belirlenmesidir.

Harmonik akım yayınımları için sınırlar deneyi için cihazlar 4 kategoride incelenir ve bunlar A, B, C ve D sınıflarıdır. B, C ve D sınıfında belirtilmeyen cihazlar A sınıfında incelenmektedir.

3355