LVT Test Laboratuvarları
LVD Testi Nedir ?
LVD Testi Nedir ?

LVD Testi, Avrupa birliği tarafından yayınlanmış olan alçak gerilim direktifi (LVD) kapsamında tanımlanmış gerilim aralığında çalışan cihazların tabi oldukları testlerdir.

LVD Testi Nedir ?

LVD Testi Nedir ?

LVD Testi Nedir ?


LVD Testi, Avrupa birliği tarafından yayınlanmış olan alçak gerilim direktifi (LVD) kapsamında tanımlanmış gerilim aralığında çalışan cihazlar, bu direktifin altında yer alan uyumlaştırılmış standartlar kapsamında gereklilikleri karşılamalıdır.

Bu standartlarda yer alan ilgili tip testleri, LVD testi ya da testleri olarak bilinmektedir.


Alçak Gerilim Direktifi (LVD)

Direktifler, sadece temel gereklilik ve işaretleme koşullarını tanımlarken, direktiflerin altında ürüne özel olarak hazırlanmış uyumlaştırılmış standartlar;

Kapsam, tarifler, yapısal gereklilikler, dokümantasyon ve testler konusunda detayları içermektedir.


Bu standartlar komisyon çalışmaları sonucunda CEN, CENELEC ve ETSI gibi kurumlarca hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Bu standartlar güvenlik başta olmak üzere, sağlık ile ilgili içeriğe de sahiptir. Elektrik ile çalışan cihazların, standart kapsamında olanları, bu direktife tabi olup, ilgili deneyleri olumlu tamamlamaları beklenmektedir.


Ürün bazlı hazırlanan standartlar incelendiğinde tek içerikleri genel olarak aşağıdaki uygulamaları içermektedir. Bu uygulamaların detayları ve sınır değerleri gene standartlarda yer almaktadır:

 • Isınma & sıcaklık artış testleri
 • Yüksek gerilim için sağlanan izolasyon yeterliliği
 • Kaçak akım ölçümleri
 • Topraklama hattının etkinliği
 • Yapısal gereklilikleri
 • Yalıtma aralıkları & Yüzeysel kaçak yolu ölçümleri
 • Kızaran tel testi
 • Suya ve toza karşı koruma (IP) testleri
 • Mekanik darbe (IK) testleri
 • Mekanik testler
 • Deşarj testleri
 • Tek hata testleri
 • İşaretleme testi


LVD kapsamında CE işaretlemesi

Avrupa birliği ce işaretlemesine ait izlenecek yolları, toplam 8 adet modül altında tanımlamıştır. Ürünlerin tabi olduğu modüllerin gereksinimlerini incelediğimizde, karşımıza teknik dosya tanımı çıkmaktadır.


Onaylanmış kuruluş gereksinimi olsun olmasın, teknik dosyalar imalatçı tarafında eksiksiz hazırlanmalıdır. Ürünlerin pazara arz edilmesi için, ilgili direktife ya da direktiflere göre yapılan bu işaretleme 4703 sayılı kanuna göre yasal bir zorunluluktur.


Lvd direktifi kapsamında yapılacak işaretleme sürecinde onaylanmış bir kuruluşa ihtiyaç olmamakta, imalatçının yapacağı beyan esas alınmaktadır.


Elektriksel ürünlerin teknik dosyalarında risk analizi, ürün tanımı, kullanım kılavuzları, elektriksel şemalar, alt bileşen tanımları bulunmalıdır.

Bunların yanı sıra teknik dosyada kesinlikle ilgili standarda göre yapılmış eksiksiz tip test raporları da yer almalıdır.


LVT test laboratuvarları, imalatçılara, başta LVD, EMC, MDR ve Makine direktiflerinin uyumlulaştırılmış standartlarına ait uygulamalar olmak üzere, çok geniş bir kapsamda test hizmeti sunmaktadır.

6360