LVT Test Laboratuvarları
EMC Testi TS EN 55014-1 / IEC CISPR 14-1 ve TS EN 55014-2 / IEC CISPR 14-2 Standardı
EMC Testi TS EN 55014-1 / IEC CISPR 14-1 ve TS EN 55014-2 / IEC CISPR 14-2 Standardı

TS EN 55014-1 & 55014-2 standardı Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ürün standartlarındandır. Ev ve benzeri ürün üreticileri, ürünlerini TS EN 55014-1 & 55014-2 standardına göre tasarlar ve test (EMC Te

EMC Testi TS EN 55014-1 / IEC CISPR 14-1 ve TS EN 55014-2 / IEC CISPR 14-2 Standardı

EMC Testi TS EN 55014-1 / IEC CISPR 14-1 ve TS EN 55014-2 / IEC CISPR 14-2 Standardı

TS EN 55014-1 / IEC CISPR 14-1(Edition 7.0) Standardı

TS EN 55014-2 / IEC CISPR 14-2(Edition 3.0) Standardı


ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC) - EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ ALETLER VE BENZERİ CİHAZLAR İÇİN BÖLÜM 1: YAYILIM – BÖLÜM 2: BAĞIŞIKLIK STANDARDI 


TS EN 55014-1 & 55014-2 standardı Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ürün standartlarındandır. Ev ve benzeri ürün üreticileri, ürünlerini TS EN 55014-1 & 55014-2 standardına göre tasarlar ve test (EMC Testi) ettirirler.

TS EN 55014-1 & 55014-2 standardı ev ve benzeri cihazlar için temel güvenlik ve gerekli performans için genel EMC özelliklerini kapsar.

TS EN 55014-1 & 55014-2 standardının amacı, ev ve benzeri elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik uyumluluğu (EMC) için genel özellikleri ve deneyleri (EMC Testi) belirtmektir.


Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Deneyleri:


Elektromanyetik Uyumluluk deneyleri (EMC Testi) herhangi bir elektrikli ve elektronik cihazın veya sistemin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışmasının kontrol edildiği testlerdir. EMC Testleri genel olarak, bağışıklık ve emisyon olmak üzere 2 genel kategoride incelenir.

TS EN 55014-1 standardında belirtilen Emisyon EMC Testleri;

 • Işınım Yoluyla Yayılım (Radiated Emission) Testi - Cispr 14 / TS EN 55014
 • İletim Yoluyla Yayılım (Conducted Emission) Testi - Cispr 14 / TS EN 55014
 • Harmonikler (Harmonics) Testi - TS EN 61000-3-2
 • Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Flicker) Testi - TS EN 61000-3-3
 • Bozulma Gücü (Disturbance Power) TS EN 55014-1
 • Süreksiz Bozulma (Click) Testi TS EN 55014-1

TS EN 55014-2 standardında belirtilen Bağışıklık EMC Testleri;

 • Elektrostatik Boşalma (Electrostatic Discharge (ESD)) Testi - TS EN 61000-4-2
 • Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan (Radiated Immunity) Testi - TS EN 61000-4-3
 • Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Ani Darbe (Electrical Fast Transients / Burst) Testi - TS EN 61000-4-4
 • Ani Yükselmeler (Surge) Testi - TS EN 61000-4-5
 • RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar (Conducted Immunity) Testi - TS EN 61000-4-6
 • Gerilim Çukurları ve Kısa Kesintiler (Voltage Dips and Interruptions) Testi - TS EN 61000-4-11

Bağışıklık Deney Seviyeleri

Ortak Güç Girişler için;

EMC Testi

Bağışıklık Deney Seviyesi

ESD (Elektrostatik Boşalma)

61000-4-2

Temasla: ±4 kV

Hava yoluyla:±8 kV

Radiated Immunity (Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan) 61000-4-3

3 V/m

80 MHz – 6 GHz*

%80 AM – 1 kHz

*Cihazın yapısı ve kullanım alanına göre değişiklik gösterir.


Güç Girişler için;

EMC Testi

Bağışıklık Deney Seviyesi

Burst (Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Ani Darbe)

61000-4-4

±1 kV

5 kHz

Surge (Ani Yükselmeler)

61000-4-5

±1 Kv* Line to Line

±2 kV* Line to Ground

Conducted Immunity (RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar)

61000-4-6

3 V/m

0,15 MHz – 230 MHz**

%80 AM – 1 kHz

Voltage dips - Interruptions (Gerilim Çukurları ve Kısa Kesintiler)

61000-4-11

%0 UT=0,5 çevrim

%40 UT=10 çevrim

%70 UT=25 çevrim

*Test edilen cihaza pozitif darbeler faz açısına göre 90 ° ve negatif darbeler faz açısına göre 270 ° uygulanır.
**Cihazın yapısı ve kullanım alanına göre değişiklik gösterir.


Cihazların Sınıflandırılması

Kategori I: Elektronik kontrol devresi içermeyen cihazlar.

Kategori II: Elektronik kontrol devresinin saat frekansı (clock frequency / oscillator frequency) 15 MHz'den büyük olmayan cihazlar.

Kategori III: Batarya ile çalışan ve Kategori 1'i kapsamayan cihazlar..

Kategori IV: Elektronik kontrol devresinin en yüksek saat frekansı (clock frequency / oscillator frequency) 15 MHz'den büyük; 200 MHz'den düşük veya eşit cihazlar.

Kategori V: Elektronik kontrol devresinin en yüksek saat frekansı (clock frequency / oscillator frequency) 200 MHz'den büyük cihazlar.

Kategoriler Kapsamında Bulunan Cihazlara Uygulanacak Testler;

Kategori I; Sadece EMC emisyon testleri yapılır.

Kategori II; EMC Emisyon testleri ve aşağıda bulunan EMC bağışıklık testleri uygulanır.

 • Elektrostatik Boşalma (Electrostatic Discharge (ESD)) Testi - TS EN 61000-4-2 performans kriteri B
 • Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Ani Darbe (Electrical Fast Transients / Burst) Testi - TS EN 61000-4-4 performans kriteri B
 • Ani Yükselmeler (Surge) Testi - TS EN 61000-4-5 performans kriteri B
 • RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar (Conducted Immunity) Testi - TS EN 61000-4-6 performans kriteri A
 • Gerilim Çukurları ve Kısa Kesintiler (Voltage Dips and Interruptions) Testi - TS EN 61000-4-11 performans kriteri C

Kategori III; EMC Emisyon testleri ve  aşağıda bulunan EMC testleri uygulanmalıdır.

 • Elektrostatik Boşalma (Electrostatic Discharge (ESD)) Testi - TS EN 61000-4-2 performans kriteri B
 • Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan (Radiated Immunity) Testi - TS EN 61000-4-3 performans kriteri A

 Kategori IV; Emisyon testleri ve aşağıda bulunan testler uygulanmalıdır.

 • Elektrostatik Boşalma (Electrostatic Discharge (ESD)) Testi - TS EN 61000-4-2 performans kriteri B
 • Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Ani Darbe (Electrical Fast Transients / Burst) Testi - TS EN 61000-4-4 performans kriteri B
 • Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan (Radiated Immunity) Testi - TS EN 61000-4-3 performans kriteri A
 • Ani Yükselmeler (Surge) Testi - TS EN 61000-4-5 performans kriteri B
 • RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar (Conducted Immunity) Testi - TS EN 61000-4-6 performans kriteri A
 • Gerilim Çukurları ve Kısa Kesintiler (Voltage Dips and Interruptions) Testi - TS EN 61000-4-11 performans kriteri C

Kategori V; Emisyon testleri ve aşağıda bulunan testler uygulanmalıdır.

 • Elektrostatik Boşalma (Electrostatic Discharge (ESD)) Testi - TS EN 61000-4-2 performans kriteri B
 • Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Ani Darbe (Electrical Fast Transients / Burst) Testi - TS EN 61000-4-4 performans kriteri B
 • Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan (Radiated Immunity) Testi - TS EN 61000-4-3 performans kriteri A
 • Ani Yükselmeler (Surge) Testi - TS EN 61000-4-5 performans kriteri B
 • RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar (Conducted Immunity) Testi - TS EN 61000-4-6 performans kriteri A
 • Gerilim Çukurları ve Kısa Kesintiler (Voltage Dips and Interruptions) Testi - TS EN 61000-4-11 performans kriteri C

Performans Kriterleri

Performans kriteri A: Cihaz, test sırasında amaçlandığı şekilde çalışmaya devam etmelidir. Cihazın kullanımda olduğu durumlarda üretici tarafından belirtilen performans seviyesinin (izin verilen performans kaybının) altında hiçbir performans bozulmasına veya fonksiyon kaybına izin verilmez.

Performans kriteri B: Cihaz testten sonra amaçlandığı şekilde çalışmaya devam etmelidir. Cihazın kullanımda olduğu durumlarda üretici tarafından belirtilen performans seviyesinin (izin verilen performans kaybının) altında hiçbir performans bozulmasına veya fonksiyon kaybına izin verilmez. Test sırasında performansın düşmesine izin verilir, ancak testten sonra amaçlandığı şekilde çalışmaya devam etmelidir.

 Performans kriteri C: İşlevin kendi kendine kurtarılabilir olması veya kontrollerin çalışması veya kullanım talimatlarında belirtilen herhangi bir işlemle geri kazanılması şartıyla geçici fonksiyon kaybına izin verilir.

4458