LVT Test Laboratuvarları
EMC Testi TS EN 61000-4-8 / IEC 61000-4-8 Standardı
EMC Testi TS EN 61000-4-8 / IEC 61000-4-8 Standardı

EMC Testi TS EN 61000-4-8 / IEC 61000-4-8 Standardı

EMC Testi TS EN 61000-4-8 / IEC 61000-4-8 Standardı

TS EN 61000-4-8 / IEC 61000-4-8 Standardı

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)- BÖLÜM 4-8: DENEY VE ÖLÇME

TEKNİKLERİ - ŞEBEKE FREKANSLI MANYETİK ALAN BAĞIŞIKLIK DENEYLERİ


EMC Testi, bir cihazın veya sistemin elektromanyetik uygunluğunun kontrol edildiği testlerdir. Elektromanyetik Uyumluluk Testinde (EMC Testi), herhangi bir elektrikli ve elektronik cihazın veya sistemin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışması hedeflenir. EMC Testi, genel olarak Bağışıklık EMC Testi ve Emisyon EMC Testi olarak iki kategoride incelenir. EMC Testi uygulamalarında kullanılan standartlarda belirtilen test limit değerleri ve test yöntemleri, cihaz veya sistemin özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

TS EN 61000-4-8 / IEC 61000-4-8 standardında Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) bağışıklık deneylerinden (EMC Testi) biridir.

TS EN 61000-4-8 / IEC 61000-4-8 standardı şebeke frekanslı manyetik alana maruz kalan elektrik ve elektronik cihazlar için elektromanyetik uyumluluk (EMC) bağışıklık kuralları ve deney metotlarını kapsar.

TS EN 61000-4-8 / IEC 61000-4-8 standardının amacı, elektrik ve elektronik cihazların elektromanyetik bağışıklık gereksinimlerini sağlamak için, cihazların yerleşim yerlerinde, ticari tesislerde, sanayi tesislerinde, elektrik santrallerinde, orta ve yüksek gerilim istasyonlarında şebeke frekansındaki manyetik bozulmalara maruz kalmaları durumunda, çalışma niteliklerinin değerlendirilmesi için ortak ve tekrar edilebilir bir esas oluşturmaktır.


Şebeke Frekanslı Manyetik Alan (Magnetic Fields) Bağışıklık Deneyi:

Şebeke Frekanslı Manyetik Alan (Magnetic Fields) Bağışıklık Deneyi, elektrikli ve elektronik cihazların 50Hz ve 60Hz frekanslarında, manyetik alana maruz kalmaları çalışma niteliklerini ve performansını değerlendirmektedir.

Şebeke Frekanslı Manyetik Alan (Magnetic Fields) Bağışıklık Deneyi esnasında oluşturulan manyetik alan A/m olarak ifade edilir. 1 A/m manyetik alan kuvveti, 1,26µT boş alan manyetik akı yoğunluğuna karşılık gelmektedir.Elektromanyetik Uyumluluk Deneylerinden (EMC Testi) olan Şebeke Frekanslı Manyetik Alan (Magnetic Fields) Bağışıklık Deneyi test seviyeleri oluşturulan alanın uygulanma süresine göre değişiklik gösterir ve bu seviyeler şu şekildedir;

Sürekli (kesintisiz) Manyetik Alan için Test Seviyeleri

EMC Test Seviyesi

Manyetik Alan Şiddeti (A/m)

1

1

2

3

3

10

4

30

5

100

x

Özel

“x” serbest bir seviyedir. Bu seviye, cihaz tanıtımında belirtilmelidir.


Kısa Süreli (1sn’den 3sn’ye kadar) Manyetik Alan için Test Seviyeleri

EMC Test Seviyesi

Manyetik Alan Şiddeti (A/m)

1

Uygulanmaz

2

Uygulanmaz

3

Uygulanmaz

4

300

5

1000

x

Özel

“x” serbest bir seviyedir. Bu seviye, cihaz tanıtımında belirtilmelidir.


Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi gerçekleştirilirken, deneyden geçirilen cihaz bir referans toprak düzlemi üzerine yerleştirilir ve bu düzlemden 0,1 m kalınlığında yalıtkan bir malzemeyle yalıtılır. Besleme ve sinyal bağlantıları yapılan cihazın kablolarının 1’er metrelik kısımları manyetik alana maruz kalacak şekilde yerleştirilir.4713